Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
PPAIM
Banner RSN Pahang 2050
Majlis Pertabalan Ke Bawah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong
Jom Baca
iselamat
1 mei
Dress Code JPBD 2016
  • Act 172
  • Act 538
  • dasar perancangan
  • garis panduan
  • mpfn
  • nkra
  • nbos
  • publications