Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia

Ibu Pejabat

Pejabat Ketua Pengarah 
Jabatan Perancangan Bandar Dan DesaSemenanjung Malaysia 
Aras Bawah, Blok Tanjung, 
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-22650 600
Faks : 03-2265 0601

 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perancangan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 1, Blok Melati, 
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur. 
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0789

 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 1, Blok Tanjung, 
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0797


Seksyen Pentadbiran 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0698


Seksyen Sumber Manusia 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 1, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur. 
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0695


Seksyen Kewangan 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 

Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0696


Seksyen Teknologi Maklumat 
Bahagian Khidmat Pengurusan 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0713

Bahagian Korporat 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 2, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0604

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 
Tingkat 2, Blok Tanjung, 
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0712


Unit Integriti
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia 

Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2265 0757
Faks: 03-2265 0615


Unit Khas World Urban Forum (WUF) 2018
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2265 0600
Faks: 03-2265 0771


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 28-04-2016
Jumlah pengunjung kandungan: 4,594