Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia

Ibu Pejabat


Pejabat Ketua Pengarah
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Aras Bawah, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-22650 600
Faks : 03-2265 0601
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perancangan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0789
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0797

Seksyen Pentadbiran
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0698

Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0695

Seksyen Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0696

Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0713

Bahagian Korporat
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 2, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0604

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 2, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0712

Unit Integriti
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2265 0757
Faks: 03-2265 0615


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 02-05-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 6,962