Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
HELPDESK diwujudkan di Cawangan Operasi, STM adalah untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan teknikal. Tujuan utama HELPDESK adalah bagi mempertingkatkan lagi mutu dan kualiti penyelenggaraan komputer terhadap permasalahan komputer yang dihadapi oleh pengguna.
 
SOKONGAN HELPDESK
Berfungsi sebagai bantuan teknikal terhadap penyelenggaraan komputer yang terdapat di lokasi pengguna.
 
PUSAT HELPDESK
Bertanggungjawab menerima laporan kerosakan samada yang dilaporkan kerosakan dari Penyelaras Komputer dengan menggunakan borang aduan, e-mel atau panggilan telefon. Laporan tersebut akan dimajukan kepada Pasukan Sokongan Helpdesk.
 
BANTUAN TEKNIKAL
 • Permohonan dan pengagihan aset ICT.
 • Mengemaskini aset ICT.
 • Menguruskan pembaikan dan penyelenggaraan ICT.
 • Menguruskan penyelenggaraan rangkaian WAN/LAN di JPBD.
 • Menguruskan pemasangan perisian komputer.
 • Memantau dan mengurus Desktop Management System (DMS).
 • Menguruskan sistem Antivirus.
 • Menguruskan pelupusan perkakasan ICT.
 
 
SERVER & DATABASE & SECURITY
 • Memantau keselamatan rangkaian ICT.
 • Memantau talian internet.
 • Menguruskan permohonan e-mel rasmi JPBD SM.
 • Mengurus dan menyelenggara sistem pangkalan data.
 
PANGGILAN ADUAN
Sebarang pertanyaan dan aduan berkaitan komputer, sila ke : http://www.townplan.gov.my/complaint/
  
Email 1GovUC
Pertanyaan & masalah mengenai emel & permohonan emel baru
 
En. Husaiful bin Hamzah Shukor [ 03-2265 0701 / husaiful@townplan.gov.my ]
En. Irman bin Ibrahim [ 03-2265 0705 / irman.ibrahim@townplan.gov.my]
 
Aset ICT
Pertanyaan & masalah mengenai permohonan aset , penyelenggaran peralatan ICT serta pinjaman PC / Projektor / Printer / Notebook 
 
Pn. Wan Sabariah binti W Mohamad [ 03-2265 0704 / wan.sabariah@townplan.gov.my]
En. Muhammad Ibrahimi bin Mazli [ 03-2265 0708 / ibrahimi@townplan.gov.my]
 
Rangkaian
Pertanyaan mengenai rangkaian, internet dan server
En. Husaiful bin Hamzah Shukor [ 03-2265 0701 / husaiful@townplan.gov.my ]
En. Irman bin Ibrahim [ 03-2265 0705 / irman.ibrahim@townplan.gov.my]
 
Portal JPBDSM
Pertanyaan & masalah mengenai Portal JPBDSM dan Pengemaskinian
 
Pn. Selasiah binti Awang [ 03-2265 0702 / selasiah@townplan.gov.my ]
Pn. Nur Hanisah binti Nor Sham [ 03-2265 0707 / nurhanisah@townplan.gov.my ]
 
Sistem-Sistem JPBDSM
Pertanyaan & masalah berkaitan sistem seperti sistem Firdausnet, Sistem Maklumbalas Pelanggan, MyMeeting dan sebagainya.
 
En. Uthayan Iyana [ 03-2265 0703 / uthayan@townplan.gov.my ]
Pn. Wan Sabariah binti W Mohamad [ 03-2265 0704 / wan.sabariah@townplan.gov.my]
 

 

 


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 27-09-2016
Jumlah pengunjung kandungan: 706