Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia

Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan

 

YBhg. Dato' Hj. Mohd Zaki bin Ibrahim

Gred Utama B

zaki.ibrahim@townplan.gov.my

03-2265 0788


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 15-11-2016
Jumlah pengunjung kandungan: 505