Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
Light Blue Dark Grey Light Grey Light Green Light Orange Contrast Reload Wallpaper 1 Wallpaper 2 Wallpaper 3 Wallpaper 4 zoomIn zoomOut Friday, 28 August 2015     /     Laman web ini dipapar dalam:   saat

PORTAL RASMI

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 

PENGENALAN

 

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa telah menggariskan objektif utama bagi mencapai matlamat utama jabatan. Arah tuju Jabatan Perancangan Bandar dan Desa dalam pembangunan desa adalah dengan menyediakan Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara. 

 

Kawasan ‘Desa’ didefinisikan sebagai kawasan petempatan di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan ditadbir oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR-bagi kawasan FELDA), termasuk Petampatan Orang Asli.

(nota: definisi ini dirumus oleh ahli-ahli Mesyuarat Asas Rujukan Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara yang bersidang pada 19-20 Julai 2010. Ahli-ahli mesyuarat terdiri dari EPU, KKLW, FELDA dan Pensyarah-pensyarah Universiti dan Perunding yang berpengalaman dalam perancangan luar bandar).

 

 

Jenis Petempatan Kawasan Desa 

 • Kampung tradisional
 • Kampung petempatan Orang Asli yang berdaftar dan tidak berdaftar.
 • Kawasan petempatan estet kurang 1000 ekar
 • Petempatan pembangunan tanah kerajaan seperti FELDA, FELCRA, RISDA
 • Kampung Tersusun / Kampung Petempatan Semula
 • Kampung Atas Air / Kampung Nelayan
 • Kampung-kampung di kawasan kepulauan

 

 

Matlamat

 

'Untuk Menyediakan Satu Pengkalan Data Yang Mengandungi Maklumat Asas Fizikal Desa."

 

 

 

 

Objektif

 • Mendapatkan jumlah desa yang terdapat di kawasan luar bandar;
 • Mendapatkan bilangan penduduk bagi setiap desa;
 • Mengenalpasti corak petempatan bagi setiap desa; dan
 • Mengenalpasti kemudahan asas dan kemudahan awam yang terdapat didesa berkenaan.

 

 

Aktiviti Perancangan Desa

 

Penglibatan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa di dalam perancangan desa bermula dari era tahun 1950an melalui perancangan petempatan FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan). Kronologi aktiviti perancangan desa di Jabatan boleh dibahagikan kepada dua iaitu :-

 

(1)   Kajian Sebelum Tahun 2000

 

Secara umumnya, aktiviti perancangan desa sebelum tahun 2000 lebih bersifat “project oriented” di mana kajian dan perancangan yang dijalankan mempunyai pelanggan yang jelas dan khusus seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (sekarang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)) dan juga Kementerian Pembangunan Luar Bandar (sekarang dikenali sebagai Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah). Projek yang telah disediakan adalah seperti berikut:

 

·   1955 - 1988

:

Perancangan Petempatan FELDA

·   1979 - 1989

:

Kajian Rancangan Pengumpulan semula Orang Asli Kawasan Titiwangsa (RPS)

·   1985 - 1989

:

Kajian Pengenalpastian Pusat Pertumbuhan Desa Semenanjung Malaysia (PPD)

·   1987 - 1999

:

Kajian Penyusunan Semula Kampung(PSK)

·   1994/95- 1998

:

Kajian Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) – 16 kajian dijalankan

·   1991 - 1995

:

Kajian Pelan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa (30 kajian)

 

(2)  Kajian Selepas Tahun 2000

Pada awal tahun 2000 sehingga Jun 2008, aktiviti/kajian perancangan desa adalah di bawah kelolaan Pejabat Projek Kuala Lumpur di mana aktiviti/kajian perancangan desa yang dijalankan lebih menjurus kepada penyediaan dasar dan garis panduan perancangan desa. Kajian-kajian tersebut adalah untuk kegunaan dalaman jabatan dan sebagai rujukan bagi agensi lain. Ia tidak mempunyai klien yang khusus untuk menggunapakai hasil kajian yang dijalankan. Kajian-kajian tersebut adalah seperti berikut:

 

·   2001

:

Dasar Perancangan Desa

·   2001

:

Garis Panduan Perancangan Kampung-Kampung Di Kawasan Desa

·   2004

:

Kajian Penentuan Status Kampung

·   2004 – 2005

:

Profil Fizikal Kampung Semenanjung Malaysia

·   2005

:

Pembangunan Kampung Dalam Bandar

·   2006

:

Pembangunan Kampung-Kampung Terpilih Dalam Kategori Kurang Maju Di Semenanjung Malaysia

·   2006

:

Kajian Model Kampung

·   2006

:

Kajian Meningkatkan Kualiti Hidup Desa

·   2008

 

Kajian Pelan Pembangunan Kampung Orang Asli Simpang Arang, Johor Bahru

 

 

Bermula dari RMKe-10, JPBD telah menjalankan projek pengumpulan profil fizikal desa / kampung bertujuan untuk mengemaskini maklumat fizikal desa sediada, bagi mengenalpasti tahap kemajuan pembangunan di setiap kampung di luar bandar. Projek ini menyokong Program Transformasi Luar Bandar yang memerlukan maklumat tahap pembangunan di setiap kampung bagi memudahkan Kerajaan menyediakan program dan peruntukan mengikut kesesuaian.

 

 

Kajian Maklumat Asas Fizikal Kampung

 

Kajian ini merupakan satu usaha JPBD dalam mendukung pelaksanaan Program Transformasi Luar Bandar yang telah diumumkan oleh Y.A.B Perdana Menteri  pada 7 Oktober 2011. Kajian Maklumat Asas Fizikal Kampung ini meliputi kampung-kampung di semua negeri Semenanjung Malaysia kecuali Negeri Pulau Pinang. Ini kerana Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Pulau Pinang telah menyediakan Laporan Kampung bagi setiap daerah di negeri ini.

 

Kampung-kampung yang terlibat dalam kajian ini adalah kampung yang terletak di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan ditadbir oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Rancangan (JKKR - bagi kawasan FELDA), termasuk Petempatan Orang Asli, petempatan ladang dan estet.

 

Tujuan kajian ini adalah seperti berikut:

 

 • Menyediakan maklumat asas kajian Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara.
 • Mengenalpasti bilangan kawasan kampung yang terdapat di luar kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Mendapatkan bilangan penduduk yang terdapat di kawasan luar bandar.
 • Mengenalpasti kemudahan-kemudahan asas yang terdapat di kampung luar bandar.
 • Mengenalpasti jenis dan corak petempatan kampung di luar bandar.

 

 

Skop kajian meliputi nama kampung, jenis dan corak petempatan, bilangan penduduk, kemudahan asas (infrastruktur dan utiliti) dan kemudahan awam (pusat perniagaan, pusat pendidikan, rumah ibadat, kemudahan kesihatan, kemudahan riadah dan lain-lain kemudahan).

 

 

Maklumat-maklumat ini diperolehi daripada pelbagai agensi iaitu:

 

 • Pejabat  Tanah dan Daerah
 • Felda
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli  (JAKOA)
 • Syarikat Air Negeri
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
 • Penghulu kampung berkenaan
 • Jabatan Kesihatan Negeri

 Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 17-12-2013