Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pengarah
YBhg. Dato' Zainuddin bin Ahamad

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)
TPr Hjh. Rokibah binti Abdul Latif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Hjh. Kamariah binti Ibrahim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 14-06-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 2,172