Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
directoryChart Bahagian Perancangan PembangunanBahagian Rancangan WilayahPejabat Projek Zon TimurPejabat Projek Zon TengahPejabat Projek Zon SelatanPejabat Projek Zon UtaraUnit Penyelarasan ProjekUnit Penyelarasan ProjekBahagian Khidmat PengurusanSeksyen PentadbiranSeksyen KewanganSeksyen Sumber ManusiaSeksyen Teknologi MaklumatUnit IntegritiTimbalan Ketua Pengarah PembangunanBahagian Penyelidikan & PembangunanBahagian Perundangan & Kawal Selia PerancanganBahagian Maklumat Gunatanah NegaraBahagian Rancangan Fizikal NegaraBahagian KorporatTimbalan Ketua Pengarah PerancanganKetua Pengarah
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 27-04-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 88,049