Required by w3c

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia, Aras Bawah, Blok Tanjung, Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur. + Tel : 03-2265 0600 + Faks: 03-2265 0601
Pejabat Ketua Pengarah
Bil Nama Jawatan Gred Emel Telefon
1 TPr Hajah Rokibah binti Abdul Latif Ketua Pengarah Gred Utama A rokibah@townplan.gov.my 03-2265 0777
2 Norshahila Binti Mohyidin Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41 norshahila@townplan.gov.my 03-22650680
3 Zuraidah binti Abdul Rashid Setiausaha Pejabat Gred N32 zuraidah@townplan.gov.my 03-2265 0778
4 Mohd Hafizi bin Zakaria Pemandu Kenderaan Gred H11 03 - 2265 0778

Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 17-11-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 259,560