Required by w3c


Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
16 Aug 2017 (12:00 am) 24 Aug 2017 (12:00 pm) X0142010100170008 NOTIS IKLAN BAGI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN IBU PEJABAT PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
11 May 2017 (12:00 am) 25 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170002 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
21 Apr 2017 (12:00 am) 11 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170001 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) (BATAL) Lihat
29 Mar 2017 (12:00 am) 20 Apr 2017 (12:00 am) X0142010100170001 NOTIS IKLAN TENDER BAGI PEROLEHAN PERALATAN DAN PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) TAHUN 2017 Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
06 Jun 2014 (8:00 am) 06 Jun 2014 (11:00 am) X0142010100130013 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL. MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE SYSTEM (PABX) UNTUK IBU PEJABAT , JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (JPBD) SEMENANJUNG MALAYSIA, JALAN CENDERASARI, 50646 KUALA LUMPUR Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
26 Sep 2013 (5:00 pm) 27 Sep 2013 (12:00 pm) X0142010100130014 Keputusan Tender Bagi Pembangunan Sistem Maklumat Perancangan Gunatanah Bersepadu (I-Plan) Bagi Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Lihat
22 Aug 2013 (4:30 pm) 23 Aug 2013 (2:00 pm) X0142010100130008 Keputusan Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Bagi Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Lihat
07 Aug 2012 (12:00 am) 07 Aug 2013 (12:00 am) Keputusan Sebutharga bagi Perkhidmatan Mencetak, Menjilid dan Membekalkan Laporan Rancangan Tempatan Jajahan Jeli dan Jajahan Kuala Krai di Pejabat Projek Zon Tumur, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD)Semenanjung Malaysia Tempatan Lihat
07 Aug 2012 (12:00 am) 07 Aug 2013 (12:00 am) Keputusan Sebutharga bagi Perkhidmatan Mencetak, Menjilid dan Membekalkan Laporan Rancangan Tempatan Jajahan Machang dan Jajahan Tanah Merah di Pejabat Projek Zon Timur, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa(JPBD) Semenanjung Malaysia Tempatan Lihat
07 Aug 2012 (12:00 am) 07 Aug 2013 (12:00 am) Keputusan Sebutharga bagi Perkhidmatan Memperbaharui Lesen Perisian Arc GIS di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Lihat
30 May 2013 (4:00 am) 25 Jun 2013 (12:00 pm) X0142010100130008 Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Bagi Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Lihat
26 Mar 2013 (10:30 am) 16 Apr 2013 (12:00 pm) X0142010100130004 Tender Bagi Pembangunan Sistem Maklumat Perancangan Gunatanah Bersepadu (I-Plan) Bagi Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia [ Kehadiran ke Sesi Taklimat adalah diwajibkan] Lihat
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 16-08-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 16,276