• Laman Utama
 • Bahagian
 • Bahagian PLANMalaysia
 • Bahagian Rancangan Pembangunan

Bahagian Rancangan Pembangunan

Pengenalan / Unit Penyelarasan Projek

Selaras Dengan Penstrukturan Semula Organisasi Jabatan Pada Tahun 2008, Pejabat Penyelarasan Projek Telah Ditukar Nama Kepada Unit Penyelarasan Projek Pada Penstrukturan Semula Pada Tahun 2008.


Unit Penyelarasan Projek Ditempatkan Di Bawah Pengurusan Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) Dan Bertanggungjawap Menyelaras Dan Memantau Fizikal Dan Kewangan Projek-Projek Pembangunan. Unit Ini Mempunyai Seramai 18 Pegawai Dari Pelbagai Lapisan.


Objektif

 • Menyediakan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Semasa Serta Anggaran Belanjawan Bagi Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) Seterusnya, 2 Tahun Sebelum Tamat Tempoh RMK Semasa;
 • Menyediakan Laporan Anggaran Belanjawan Pembangunan Jabatan Dwi Tahunan, 4 Bulan Sebelum Membuat Penyerahan Kepada KPKT;
 • Menyediakan Laporan Mingguan (Kementerian Dan Jabatan) Dan Laporan Bulan (Agensi Pusat) Bagi Kemajuan Fizikal Dan Kewangan Projek Menggunakan SPPII; Dan
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Dan Pemantauan Projek-Projek Pembangunan 2 Kali Setahun Bagi Setiap Zon/Bahagian.

Fungsi

 • Fungsi utama Unit Penyelarasan Projek (UPP) adalah untuk menyelaras dan memantau status kemajuan fizikal dan kewangan projek-projek pembangunan melalui:
 • Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan dan Pemantauan Projek-projek Pembangunan, Bahagian Rancangan Pembangunan;
 • Sistem Pemantauan Projek II (SPPII);
 • Anggaran Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan (P43).

Piagam Pelanggan

 • Memastikan Penyediaan Rancangan Pemajuan Menepati Program Dan Kos Melalui Penyelarasan Dan Pemantauan Yang Berkesan Dengan Itu Kami Berjanji Untuk
 • Menyediakan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Semasa Dan Membentuk Program Serta Anggaran Belanjawan Bagi Rancangan Malaysia Lima Tahun Seterusnya 2 Tahun Sebelum Tamat Tempoh RMK Semasa
 • Menyediakan Laporan Anggaran Belanjawan Pembangunan Jabatan Dwi Tahunan 4 Bulan Sebelum Penyerahan (KPKT)
 • Menyediakan Laporan Kemajuan Fizikal Dan Kewangan Projek Menggunakan SPP ll Sekali Setiap Minggu (KPKT Dan Jabatan) Sekali Setiap Bulan (Agensi Pusat)
 • Mengadakan Mesyuarat Jk Penyelarasan Pemantauan Projek-Projek Pembangunan 2 Kali Setahun Setiap Zon/Bahagian

 

 

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan