Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
Kebaikan daftar sebagai ahli dengan JPBD membolehkan anda untuk menikmati log tunggal untuk menggunakan aplikasi dalam laman web JPBD.
  • Sistem maklumbalas untuk berkomunikasi dengan wakil JPBD.
  • Peribadi susun atur, membolehkan pengguna untuk menukar susun atur mengikut kehendak masing-masing.
  • Halaman profil, mengedit dan menambah maklumat peribadi.
  • Melanggan "newsletter" JPBD secara automatik
  • Peredaran Berita oleh JPBD kepada pengguna, hubungan dengan pelanggan
  • Sistem pengurusan pengetahuan (HANYA UNTUK KAKITANGAN JPBD)

Kami memperkenalkan pendaftaran ahli untuk mengurus pengguna dan meningkatkan saluran komunikasi di antara pengguna dan kakitangan JPBD.