Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
Muka Jumlah
Archive 3204
Sejarah Penubuhan 1269
NKRA Bandar Selamat 851
Fungsi Jabatan 1820
Format Penyediaan Kertas Kerja 733
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 999
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 6298
MPFN Ke-13 14
Rancangan Tempatan 1562
Hubungi Kami 4594
Rancangan Fizikal Negara 3141
Central Forest Spine (CFS) 680
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 1769
Penilaian Impak Sosial 384
Akta 172 2263
Hubungi Kami - Pejabat Projek 668
Pejabat Projek Zon Timur 524
Dasar Perbandaran Negara 1702
Compact City Vs Urban Sprawl 18
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 1258
Carta Organisasi 2769
Bahagian Rancangan Pembangunan 1096
Taking Transport To New Heights 86
Safe City Programme (SCP) 137
Pengurusan Tertinggi 1384
Black Spot Whitening Initiative 244
Perkhidmatan Awam 14
Pencapaian Piagam Pelanggan 809
17
Laman Utama 434
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 4
Pejabat Projek Zon Selatan 464
World Earth Day 2011 11
Rancangan Wilayah 921
Mobile QR JPBD Kod 119
Rancangan Kawasan Khas 678
Klasifikas Kod Gunatanah 230
Metadata 160
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 1191
KeBook JPBD 21
Penerbitan 20
Mekanisme Kawal Selia 455
Rancangan Struktur Negeri 940
Logo Korporat 666
Pelan Strategik Jabatan 1135
15 Langkah Pencegahan 11
Kemudahan Penterjemahan Web 365
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 1129
Peta Laman 1879
Bahagian Korporat 632
Draf Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 154
MURNINets 524
Unit Khas World Urban Forum 545
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 678
Unit Integriti 445
Pembangunan Tanah Bersepakat 724
Info Cookies 432
Dasar Privasi 317
Notis Hakcipta 328
Dasar Keselamatan 333
Hiperangkai 856
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 688
Akta 538 844
Kebebasan Maklumat Perundangan 218
Ensiklopedia 485
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 62
NKRA Bandar Selamat 1394
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 658
EKhidmat 2186
Kaedah-Kaedah 662
Bahagian Perancangan Wilayah 817
EProcurement 44
Lagu Korporat 507
Bahagian Khidmat Pengurusan 773
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 470
Pejabat Projek Zon Tengah 391
Adakah Perlu Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 88
Dasar DPN 161
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 54
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 418
Kemudahan Penterjemahan Web-English 84
Kedudukan Majlis 124
Keahlian Majlis 161
Projek Rancangan Desa RMK - 8 141
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 59
Bahagian / Seksyen / Unit 10
Pejabat Projek Zon Utara 430
Seksyen Pentadbiran 117
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 55
Seksyen Sumber Manusia 162
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 129
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 316
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 63
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 98
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 60
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 223
Pekeliling MPFN 69
Tema Hari Kebangsaan 2011 Yang Ke 54 | Sambutan Kemerdekaan Ke-54 Ditunda Ke 16 September 32
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 69
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 156
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 82
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 43
Kronologi 136
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 113
Terma Penggunaan Data Terbuka 27
Latar Belakang 83
Kajian Penyelidikan 42
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 288
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 36
Geo-Bencana 64
Transaksi Atas Talian 29
Kempen Kejiranan Hijau 33
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 119
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 119
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 235
Mengurus Melaka Bandar Warisan Dunia 23
Perundangan 46
Sumber Rujukan PTB 25
Perkhidmatan 80
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 35
Seksyen Kewangan 125
Seksyen Teknologi Maklumat 106
Unit Penyelarasan Projek 109
Central Forest Spine (CFS) 108
15 Langkah Bandar Selamat 120
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 123
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 290
Mengenai JPBD 99
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 63
Pembangunan Tanah Bersepakat 61
Risalah Perancangan 30
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 180
1
Data Terbuka 28
Piagam Pelanggan 363
Enhancing Urban Growth 32
Projek Rancangan Desa RMK - 9 134
Program Bandar Selamat 39
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 56
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 99
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 15
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 22
Content 162
Senarai Penerbitan KPKT 7
Time Saver JPBD 9
Kempen Senyum KPKT 21
1
1
Blog 172 14
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 60
Minggu Kesedaran Inovasi 28
3
1
2
1
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 1
Soalan Lazim 1
1
1
1
Program Bandar Selamat (PBS) 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 88049
Eprocurement 5309
Innovation 980
Media Gallery 24670
Muat Turun 6035
Nbos 701
Polls 385
Publication 19463
Soalan Lazim 3963
Soalan Lazim 96
Soalan Lazim 87
Soalan Lazim 8
Soalan Lazim 319
Soalan Lazim 328
Soalan Lazim 71
Soalan Lazim 94
Soalan Lazim 211
Soalan Lazim 292
Soalan Lazim 17
Soalan Lazim 9
Soalan Lazim 4
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 319
Staff Announcement 3016
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 30-04-2017