Required by w3c

Muka Jumlah
Archive 11045
Sejarah Penubuhan 3832
NKRA Bandar Selamat 2467
Fungsi Jabatan 4784
Format Penyediaan Kertas Kerja 2222
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 2901
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 18719
MPFN Ke-13 37
Rancangan Tempatan 4714
Hubungi Kami 13895
Rancangan Fizikal Negara 7076
Central Forest Spine (CFS) 1990
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 4933
Penilaian Impak Sosial 993
Akta 172 6755
Hubungi Kami - Pejabat Projek 2331
Pejabat Projek Zon Timur 1580
Dasar Perbandaran Negara 5131
Compact City Vs Urban Sprawl 57
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 3939
Carta Organisasi 7891
Bahagian Rancangan Pembangunan 3172
Taking Transport To New Heights 199
Safe City Programme (SCP) 366
Pengurusan Tertinggi 4024
Black Spot Whitening Initiative 699
Perkhidmatan Awam 58
Pencapaian Piagam Pelanggan 1424
53
Laman Utama 1521
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 10
Pejabat Projek Zon Selatan 1313
30
Rancangan Wilayah 2770
Mobile QR JPBD Kod 253
Rancangan Kawasan Khas 2093
Klasifikas Kod Gunatanah 701
Metadata 393
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 3062
KeBook JPBD 41
Penerbitan 46
Mekanisme Kawal Selia 1371
Rancangan Struktur Negeri 2629
Logo Korporat 1917
Pelan Strategik Jabatan 2507
15 Langkah Pencegahan 55
Kemudahan Penterjemahan Web 1163
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 3398
Peta Laman 5741
Bahagian Korporat 1811
308
MURNINets 1917
Unit Khas World Urban Forum 2219
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 2178
Unit Integriti 1329
Pembangunan Tanah Bersepakat 2132
Info Cookies 1090
Dasar Privasi 975
Notis Hakcipta 979
Dasar Keselamatan 1018
2378
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 1807
Akta 538 2489
Kebebasan Maklumat Perundangan 349
Ensiklopedia 1455
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 184
NKRA Bandar Selamat 4033
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 2005
7664
Kaedah-Kaedah 1977
Bahagian Perancangan Wilayah 2258
152
Lagu Korporat 1352
Bahagian Khidmat Pengurusan 2017
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 1508
Pejabat Projek Zon Tengah 1023
245
Dasar DPN 591
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 119
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 1691
Kemudahan Penterjemahan Web-English 238
Kedudukan Majlis 362
Keahlian Majlis 488
Projek Rancangan Desa RMK - 8 537
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 183
Bahagian / Seksyen / Unit 58
Pejabat Projek Zon Utara 1246
Seksyen Pentadbiran 330
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 174
Seksyen Sumber Manusia 427
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 356
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 772
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 202
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 273
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 197
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 575
Pekeliling MPFN 214
51
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 189
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 406
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 257
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 90
Kronologi 384
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 323
Terma Penggunaan Data Terbuka 79
Latar Belakang 222
Kajian Penyelidikan 143
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 784
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 99
Geo-Bencana 412
Transaksi Atas Talian 87
Kempen Kejiranan Hijau 57
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 336
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 371
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 646
54
Perundangan 145
Sumber Rujukan PTB 73
Perkhidmatan 240
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 71
Seksyen Kewangan 335
Seksyen Teknologi Maklumat 343
Unit Penyelarasan Projek 311
Central Forest Spine (CFS) 382
15 Langkah Bandar Selamat 359
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 399
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 1097
Mengenai JPBD 376
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 236
Pembangunan Tanah Bersepakat 194
Risalah Perancangan 103
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 871
1
Data Terbuka 77
Piagam Pelanggan 1576
Enhancing Urban Growth 95
Projek Rancangan Desa RMK - 9 727
Program Bandar Selamat 151
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 118
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 219
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 105
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 38
Content 707
Senarai Penerbitan KPKT 16
Time Saver JPBD 34
Kempen Senyum KPKT 43
1
1
39
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 90
Minggu Kesedaran Inovasi 40
140
1
EKhidmat 1173
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 11
Soalan Lazim 1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
8
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
3
1
1
1
Content 2
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Content 91
1
1
1
1
1
1
1
1
Hyperangkai 126
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 282096
Eprocurement 16277
Innovation 2714
Media Gallery 91693
Muat Turun 21221
Nbos 2431
Polls 1390
Publication 59383
Soalan Lazim 10398
Soalan Lazim 307
Soalan Lazim 342
Soalan Lazim 38
Soalan Lazim 667
Soalan Lazim 1973
Soalan Lazim 261
Soalan Lazim 369
Soalan Lazim 787
Soalan Lazim 1286
Soalan Lazim 61
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 43
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 667
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 11350
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 13-12-2017