Required by w3c

Muka Jumlah
Archive 13707
Sejarah Penubuhan 4449
NKRA Bandar Selamat 2775
Fungsi Jabatan 5431
Format Penyediaan Kertas Kerja 2610
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 3322
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 21119
MPFN Ke-13 41
Rancangan Tempatan 5477
Hubungi Kami 16034
Rancangan Fizikal Negara 8156
Central Forest Spine (CFS) 2446
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 5565
Penilaian Impak Sosial 1198
Akta 172 7738
Hubungi Kami - Pejabat Projek 2689
Pejabat Projek Zon Timur 1940
Dasar Perbandaran Negara 6038
Compact City Vs Urban Sprawl 59
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 4552
Carta Organisasi 9035
Bahagian Rancangan Pembangunan 3654
Taking Transport To New Heights 216
Safe City Programme (SCP) 411
Pengurusan Tertinggi 4576
Black Spot Whitening Initiative 792
Perkhidmatan Awam 63
Pencapaian Piagam Pelanggan 1548
72
Laman Utama 1739
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 11
Pejabat Projek Zon Selatan 1510
33
Rancangan Wilayah 3221
Mobile QR JPBD Kod 276
Rancangan Kawasan Khas 2441
Klasifikas Kod Gunatanah 817
Metadata 466
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 3490
KeBook JPBD 51
Penerbitan 54
Mekanisme Kawal Selia 1609
Rancangan Struktur Negeri 3025
Logo Korporat 2243
Pelan Strategik Jabatan 2861
15 Langkah Pencegahan 71
Kemudahan Penterjemahan Web 1491
DPF Desa Negara 2030 4008
Peta Laman 6731
Bahagian Korporat 2108
323
MURNINets 2294
Unit Khas World Urban Forum 2632
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 2493
Unit Integriti 1537
Pembangunan Tanah Bersepakat 2470
Info Cookies 1256
Dasar Privasi 1132
Notis Hakcipta 1147
Dasar Keselamatan 1185
2443
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 2110
Akta 538 2805
Kebebasan Maklumat Perundangan 382
Ensiklopedia 1697
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 221
NKRA Bandar Selamat 4670
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 2263
7812
Kaedah-Kaedah 2316
Bahagian Perancangan Wilayah 2592
171
Lagu Korporat 1589
Bahagian Khidmat Pengurusan 2304
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 1759
Pejabat Projek Zon Tengah 1174
264
Dasar DPN 728
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 134
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 1912
Kemudahan Penterjemahan Web-English 276
Kedudukan Majlis 427
Keahlian Majlis 600
Projek Rancangan Desa RMK - 8 646
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 222
Bahagian / Seksyen / Unit 89
Pejabat Projek Zon Utara 1459
Seksyen Pentadbiran 409
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 216
Seksyen Sumber Manusia 526
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 441
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 885
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 244
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 321
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 232
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 659
Pekeliling MPFN 254
53
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 223
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 491
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 295
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 97
Kronologi 472
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 379
Terma Penggunaan Data Terbuka 106
Latar Belakang 254
Kajian Penyelidikan 156
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 888
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 120
Geo-Bencana 450
Transaksi Atas Talian 110
Kempen Kejiranan Hijau 63
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 416
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 461
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 749
59
Perundangan 177
Sumber Rujukan PTB 101
Perkhidmatan 283
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 93
Seksyen Kewangan 405
Seksyen Teknologi Maklumat 435
Unit Penyelarasan Projek 385
Central Forest Spine (CFS) 461
15 Langkah Bandar Selamat 450
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 467
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 1315
Mengenai JPBD 433
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 289
Pembangunan Tanah Bersepakat 226
Risalah Perancangan 129
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 925
1
Data Terbuka 101
Piagam Pelanggan 1841
Enhancing Urban Growth 105
Projek Rancangan Desa RMK - 9 809
Program Bandar Selamat 187
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 128
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 247
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 142
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 43
Content 882
Senarai Penerbitan KPKT 18
Time Saver JPBD 44
Kempen Senyum KPKT 45
1
1
46
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 108
Minggu Kesedaran Inovasi 44
144
1
EKhidmat 2746
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 12
Soalan Lazim 3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
8
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
4
1
1
1
Content 2
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Content 91
1
1
1
1
1
3
1
1
Hyperangkai 511
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
1
1
1
1
Dasar Perancangan 422
1
Penerima APC 2017 277
1
Penerima Pingat Tahun 2017 179
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 331123
Eprocurement 19650
Innovation 3079
Media Gallery 113133
Muat Turun 25620
Nbos 2754
Polls 1630
Publication 69120
Soalan Lazim 12148
Soalan Lazim 370
Soalan Lazim 452
Soalan Lazim 45
Soalan Lazim 789
Soalan Lazim 2672
Soalan Lazim 349
Soalan Lazim 474
Soalan Lazim 977
Soalan Lazim 1609
Soalan Lazim 81
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 67
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 789
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 13256
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 18-02-2018