Required by w3c

Muka Jumlah
Archive 8987
Sejarah Penubuhan 3182
NKRA Bandar Selamat 2073
Fungsi Jabatan 4044
Format Penyediaan Kertas Kerja 1817
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 2451
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 15330
MPFN Ke-13 33
Rancangan Tempatan 3859
Hubungi Kami 11783
Rancangan Fizikal Negara 6005
Central Forest Spine (CFS) 1653
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 4167
Penilaian Impak Sosial 724
Akta 172 5556
Hubungi Kami - Pejabat Projek 1985
Pejabat Projek Zon Timur 1273
Dasar Perbandaran Negara 3964
Compact City Vs Urban Sprawl 32
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 3157
Carta Organisasi 6785
Bahagian Rancangan Pembangunan 2650
Taking Transport To New Heights 183
Safe City Programme (SCP) 321
Pengurusan Tertinggi 3364
Black Spot Whitening Initiative 616
Perkhidmatan Awam 53
Pencapaian Piagam Pelanggan 1094
36
Laman Utama 1370
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 10
Pejabat Projek Zon Selatan 1110
World Earth Day 2011 26
Rancangan Wilayah 2230
Mobile QR JPBD Kod 222
Rancangan Kawasan Khas 1744
Klasifikas Kod Gunatanah 559
Metadata 329
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 2546
KeBook JPBD 40
Penerbitan 44
Mekanisme Kawal Selia 1128
Rancangan Struktur Negeri 2194
Logo Korporat 1583
Pelan Strategik Jabatan 2190
15 Langkah Pencegahan 38
Kemudahan Penterjemahan Web 888
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 2779
Peta Laman 4818
Bahagian Korporat 1480
Draf Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 260
MURNINets 1607
Unit Khas World Urban Forum 1576
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 1762
Unit Integriti 1127
Pembangunan Tanah Bersepakat 1791
Info Cookies 940
Dasar Privasi 827
Notis Hakcipta 833
Dasar Keselamatan 866
Hiperangkai 2086
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 1552
Akta 538 2092
Kebebasan Maklumat Perundangan 319
Ensiklopedia 1210
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 152
NKRA Bandar Selamat 3281
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 1667
EKhidmat 6849
Kaedah-Kaedah 1654
Bahagian Perancangan Wilayah 1905
EProcurement 126
Lagu Korporat 1131
Bahagian Khidmat Pengurusan 1749
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 1263
Pejabat Projek Zon Tengah 867
Adakah Perlu Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 202
Dasar DPN 441
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 106
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 1384
Kemudahan Penterjemahan Web-English 203
Kedudukan Majlis 311
Keahlian Majlis 403
Projek Rancangan Desa RMK - 8 420
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 148
Bahagian / Seksyen / Unit 32
Pejabat Projek Zon Utara 976
Seksyen Pentadbiran 286
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 142
Seksyen Sumber Manusia 373
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 297
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 650
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 169
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 231
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 156
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 470
Pekeliling MPFN 187
Tema Hari Kebangsaan 2011 Yang Ke 54 | Sambutan Kemerdekaan Ke-54 Ditunda Ke 16 September 47
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 154
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 347
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 201
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 86
Kronologi 322
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 264
Terma Penggunaan Data Terbuka 57
Latar Belakang 193
Kajian Penyelidikan 125
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 646
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 77
Geo-Bencana 349
Transaksi Atas Talian 67
Kempen Kejiranan Hijau 54
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 280
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 307
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 544
Mengurus Melaka Bandar Warisan Dunia 44
Perundangan 120
Sumber Rujukan PTB 54
Perkhidmatan 214
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 57
Seksyen Kewangan 286
Seksyen Teknologi Maklumat 292
Unit Penyelarasan Projek 264
Central Forest Spine (CFS) 316
15 Langkah Bandar Selamat 308
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 311
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 882
Mengenai JPBD 316
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 195
Pembangunan Tanah Bersepakat 164
Risalah Perancangan 59
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 404
1
Data Terbuka 56
Piagam Pelanggan 1326
Enhancing Urban Growth 80
Projek Rancangan Desa RMK - 9 657
Program Bandar Selamat 116
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 109
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 203
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 69
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 36
Content 600
Senarai Penerbitan KPKT 15
Time Saver JPBD 33
Kempen Senyum KPKT 38
1
1
Blog 172 32
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 80
Minggu Kesedaran Inovasi 38
88
1
2
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 10
Soalan Lazim 1
1
1
1
Program Bandar Selamat (PBS) 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
2
1
1
1
Content 1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
Directory 229181
Eprocurement 12676
Innovation 2356
Media Gallery 71999
Muat Turun 17149
Nbos 2078
Polls 1166
Publication 47147
Soalan Lazim 8750
Soalan Lazim 241
Soalan Lazim 261
Soalan Lazim 32
Soalan Lazim 559
Soalan Lazim 1268
Soalan Lazim 194
Soalan Lazim 272
Soalan Lazim 616
Soalan Lazim 947
Soalan Lazim 40
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 23
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 559
Staff Announcement 9185
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 20-10-2017