Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
Muka Jumlah
Archive 5085
Sejarah Penubuhan 2023
NKRA Bandar Selamat 1461
Fungsi Jabatan 2738
Format Penyediaan Kertas Kerja 1008
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 1646
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 8711
MPFN Ke-13 20
Rancangan Tempatan 2342
Hubungi Kami 6962
Rancangan Fizikal Negara 4349
Central Forest Spine (CFS) 975
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 2815
Penilaian Impak Sosial 474
Akta 172 3557
Hubungi Kami - Pejabat Projek 1046
Pejabat Projek Zon Timur 746
Dasar Perbandaran Negara 2550
Compact City Vs Urban Sprawl 22
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 1865
Carta Organisasi 4734
Bahagian Rancangan Pembangunan 1658
Taking Transport To New Heights 133
Safe City Programme (SCP) 219
Pengurusan Tertinggi 2172
Black Spot Whitening Initiative 423
Perkhidmatan Awam 24
Pencapaian Piagam Pelanggan 892
21
Laman Utama 675
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 8
Pejabat Projek Zon Selatan 649
World Earth Day 2011 17
Rancangan Wilayah 1451
Mobile QR JPBD Kod 159
Rancangan Kawasan Khas 1084
Klasifikas Kod Gunatanah 316
Metadata 206
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 1735
KeBook JPBD 33
Penerbitan 33
Mekanisme Kawal Selia 714
Rancangan Struktur Negeri 1413
Logo Korporat 992
Pelan Strategik Jabatan 1614
15 Langkah Pencegahan 17
Kemudahan Penterjemahan Web 538
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 1719
Peta Laman 2818
Bahagian Korporat 962
Draf Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 186
MURNINets 1047
Unit Khas World Urban Forum 1031
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 1069
Unit Integriti 690
Pembangunan Tanah Bersepakat 1125
Info Cookies 614
Dasar Privasi 482
Notis Hakcipta 504
Dasar Keselamatan 520
Hiperangkai 1235
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 1035
Akta 538 1370
Kebebasan Maklumat Perundangan 254
Ensiklopedia 736
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 86
NKRA Bandar Selamat 2166
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 978
EKhidmat 3203
Kaedah-Kaedah 982
Bahagian Perancangan Wilayah 1225
EProcurement 63
Lagu Korporat 734
Bahagian Khidmat Pengurusan 1128
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 706
Pejabat Projek Zon Tengah 536
Adakah Perlu Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 124
Dasar DPN 265
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 76
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 653
Kemudahan Penterjemahan Web-English 122
Kedudukan Majlis 205
Keahlian Majlis 247
Projek Rancangan Desa RMK - 8 219
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 82
Bahagian / Seksyen / Unit 14
Pejabat Projek Zon Utara 580
Seksyen Pentadbiran 169
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 83
Seksyen Sumber Manusia 237
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 179
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 432
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 104
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 139
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 91
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 291
Pekeliling MPFN 111
Tema Hari Kebangsaan 2011 Yang Ke 54 | Sambutan Kemerdekaan Ke-54 Ditunda Ke 16 September 38
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 97
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 226
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 120
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 61
Kronologi 209
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 166
Terma Penggunaan Data Terbuka 35
Latar Belakang 124
Kajian Penyelidikan 61
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 403
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 48
Geo-Bencana 99
Transaksi Atas Talian 40
Kempen Kejiranan Hijau 41
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 169
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 180
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 367
Mengurus Melaka Bandar Warisan Dunia 33
Perundangan 61
Sumber Rujukan PTB 34
Perkhidmatan 119
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 42
Seksyen Kewangan 175
Seksyen Teknologi Maklumat 163
Unit Penyelarasan Projek 157
Central Forest Spine (CFS) 181
15 Langkah Bandar Selamat 192
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 188
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 480
Mengenai JPBD 183
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 107
Pembangunan Tanah Bersepakat 90
Risalah Perancangan 37
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 278
1
Data Terbuka 34
Piagam Pelanggan 695
Enhancing Urban Growth 55
Projek Rancangan Desa RMK - 9 202
Program Bandar Selamat 64
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 77
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 148
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 32
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 27
Content 272
Senarai Penerbitan KPKT 13
Time Saver JPBD 21
Kempen Senyum KPKT 29
1
1
Blog 172 20
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 67
Minggu Kesedaran Inovasi 30
39
1
2
3
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 8
Soalan Lazim 1
1
1
1
Program Bandar Selamat (PBS) 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
Directory 133006
Eprocurement 7668
Innovation 1459
Media Gallery 38856
Muat Turun 9346
Nbos 1337
Polls 657
Publication 29162
Soalan Lazim 5614
Soalan Lazim 123
Soalan Lazim 119
Soalan Lazim 12
Soalan Lazim 370
Soalan Lazim 386
Soalan Lazim 95
Soalan Lazim 135
Soalan Lazim 314
Soalan Lazim 461
Soalan Lazim 25
Soalan Lazim 11
Soalan Lazim 8
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 370
Staff Announcement 4889
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 27-06-2017