Required by w3c

Portal Rasmi

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

plan malaysia
Muka Jumlah
Archive 2051
Sejarah Penubuhan 845
NKRA Bandar Selamat 605
Fungsi Jabatan 1272
Format Penyediaan Kertas Kerja 579
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 707
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 4268
MPFN Ke-13 11
Rancangan Tempatan 1107
Hubungi Kami 3189
Rancangan Fizikal Negara 1979
Central Forest Spine (CFS) 501
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 1332
Penilaian Impak Sosial 182
Akta 172 1508
Hubungi Kami - Pejabat Projek 432
Pejabat Projek Zon Timur 383
Dasar Perbandaran Negara 1202
Compact City Vs Urban Sprawl 13
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 768
Carta Organisasi 1968
Bahagian Rancangan Pembangunan 788
Taking Transport To New Heights 43
Safe City Programme (SCP) 96
Pengurusan Tertinggi 981
Black Spot Whitening Initiative 123
Perkhidmatan Awam 10
Pencapaian Piagam Pelanggan 648
11
Laman Utama 335
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 4
Pejabat Projek Zon Selatan 316
World Earth Day 2011 9
Rancangan Wilayah 638
Mobile QR JPBD Kod 87
Rancangan Kawasan Khas 477
Klasifikas Kod Gunatanah 153
Metadata 95
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 811
KeBook JPBD 13
Penerbitan 16
Mekanisme Kawal Selia 304
Rancangan Struktur Negeri 645
Logo Korporat 472
Pelan Strategik Jabatan 697
15 Langkah Pencegahan 9
Kemudahan Penterjemahan Web 258
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 593
Peta Laman 1309
Bahagian Korporat 467
Draf Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 98
MURNINets 354
Unit Khas World Urban Forum 321
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 473
Unit Integriti 294
Pembangunan Tanah Bersepakat 505
Info Cookies 263
Dasar Privasi 219
Notis Hakcipta 215
Dasar Keselamatan 233
Hiperangkai 616
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 504
Akta 538 587
Kebebasan Maklumat Perundangan 199
Ensiklopedia 333
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 44
NKRA Bandar Selamat 1025
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 477
EKhidmat 1612
Kaedah-Kaedah 462
Bahagian Perancangan Wilayah 596
EProcurement 34
Lagu Korporat 370
Bahagian Khidmat Pengurusan 537
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 312
Pejabat Projek Zon Tengah 295
Adakah Perlu Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 75
Dasar DPN 108
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 39
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 294
Kemudahan Penterjemahan Web-English 62
Kedudukan Majlis 93
Keahlian Majlis 103
Projek Rancangan Desa RMK - 8 100
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 45
Bahagian / Seksyen / Unit 7
Pejabat Projek Zon Utara 322
Seksyen Pentadbiran 77
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 43
Seksyen Sumber Manusia 108
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 80
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 219
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 40
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 80
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 45
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 133
Pekeliling MPFN 47
Tema Hari Kebangsaan 2011 Yang Ke 54 | Sambutan Kemerdekaan Ke-54 Ditunda Ke 16 September 6
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 49
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 119
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 62
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 31
Kronologi 88
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 79
Terma Penggunaan Data Terbuka 17
Latar Belakang 55
Kajian Penyelidikan 35
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 196
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 22
Geo-Bencana 40
Transaksi Atas Talian 23
Kempen Kejiranan Hijau 26
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 75
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 81
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 178
Mengurus Melaka Bandar Warisan Dunia 14
Perundangan 36
Sumber Rujukan PTB 19
Perkhidmatan 51
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 22
Seksyen Kewangan 77
Seksyen Teknologi Maklumat 73
Unit Penyelarasan Projek 76
Central Forest Spine (CFS) 72
15 Langkah Bandar Selamat 85
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 89
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 185
Mengenai JPBD 69
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 39
Pembangunan Tanah Bersepakat 36
Risalah Perancangan 24
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 131
1
Data Terbuka 21
Piagam Pelanggan 192
Enhancing Urban Growth 22
Projek Rancangan Desa RMK - 9 96
Program Bandar Selamat 29
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 46
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 68
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 11
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 14
Content 108
Senarai Penerbitan KPKT 5
Time Saver JPBD 5
Kempen Senyum KPKT 12
1
1
Blog 172 10
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 11
Minggu Kesedaran Inovasi 6
2
1
2
1
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 1
Soalan Lazim 1
1
1
1
Program Bandar Selamat (PBS) 1
Directory 61523
Eprocurement 3709
Innovation 688
Media Gallery 16933
Muat Turun 3985
Nbos 480
Polls 246
Publication 13238
Soalan Lazim 2874
Soalan Lazim 62
Soalan Lazim 65
Soalan Lazim 5
Soalan Lazim 275
Soalan Lazim 283
Soalan Lazim 53
Soalan Lazim 63
Soalan Lazim 122
Soalan Lazim 187
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 6
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 275
Staff Announcement 1817
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 24-03-2017