Required by w3c

Muka Jumlah
Archive 7017
Sejarah Penubuhan 2522
NKRA Bandar Selamat 1755
Fungsi Jabatan 3344
Format Penyediaan Kertas Kerja 1448
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 1983
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 11469
MPFN Ke-13 26
Rancangan Tempatan 3027
Hubungi Kami 9478
Rancangan Fizikal Negara 5117
Central Forest Spine (CFS) 1247
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 3413
Penilaian Impak Sosial 550
Akta 172 4292
Hubungi Kami - Pejabat Projek 1524
Pejabat Projek Zon Timur 925
Dasar Perbandaran Negara 3242
Compact City Vs Urban Sprawl 28
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 2495
Carta Organisasi 5735
Bahagian Rancangan Pembangunan 2138
Taking Transport To New Heights 163
Safe City Programme (SCP) 268
Pengurusan Tertinggi 2759
Black Spot Whitening Initiative 517
Perkhidmatan Awam 40
Pencapaian Piagam Pelanggan 951
24
Laman Utama 993
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 10
Pejabat Projek Zon Selatan 901
World Earth Day 2011 23
Rancangan Wilayah 1788
Mobile QR JPBD Kod 198
Rancangan Kawasan Khas 1388
Klasifikas Kod Gunatanah 410
Metadata 264
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 2117
KeBook JPBD 37
Penerbitan 37
Mekanisme Kawal Selia 905
Rancangan Struktur Negeri 1754
Logo Korporat 1251
Pelan Strategik Jabatan 1880
15 Langkah Pencegahan 25
Kemudahan Penterjemahan Web 702
Kajian Perancangan Fizikal Desa Negara 2211
Peta Laman 3852
Bahagian Korporat 1212
Draf Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 224
MURNINets 1341
Unit Khas World Urban Forum 1298
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 1387
Unit Integriti 887
Pembangunan Tanah Bersepakat 1437
Info Cookies 763
Dasar Privasi 666
Notis Hakcipta 664
Dasar Keselamatan 684
Hiperangkai 1660
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 1288
Akta 538 1703
Kebebasan Maklumat Perundangan 290
Ensiklopedia 962
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 113
NKRA Bandar Selamat 2738
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 1270
EKhidmat 4548
Kaedah-Kaedah 1299
Bahagian Perancangan Wilayah 1555
EProcurement 96
Lagu Korporat 923
Bahagian Khidmat Pengurusan 1413
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 978
Pejabat Projek Zon Tengah 687
Adakah Perlu Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 152
Dasar DPN 337
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 91
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 988
Kemudahan Penterjemahan Web-English 161
Kedudukan Majlis 246
Keahlian Majlis 316
Projek Rancangan Desa RMK - 8 320
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 115
Bahagian / Seksyen / Unit 19
Pejabat Projek Zon Utara 792
Seksyen Pentadbiran 207
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 107
Seksyen Sumber Manusia 302
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 234
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 529
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 134
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 185
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 120
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 363
Pekeliling MPFN 147
Tema Hari Kebangsaan 2011 Yang Ke 54 | Sambutan Kemerdekaan Ke-54 Ditunda Ke 16 September 43
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 121
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 273
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 151
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 74
Kronologi 253
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 212
Terma Penggunaan Data Terbuka 40
Latar Belakang 158
Kajian Penyelidikan 91
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 505
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 64
Geo-Bencana 151
Transaksi Atas Talian 49
Kempen Kejiranan Hijau 48
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 216
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 243
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 436
Mengurus Melaka Bandar Warisan Dunia 39
Perundangan 85
Sumber Rujukan PTB 42
Perkhidmatan 156
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 48
Seksyen Kewangan 227
Seksyen Teknologi Maklumat 221
Unit Penyelarasan Projek 199
Central Forest Spine (CFS) 249
15 Langkah Bandar Selamat 258
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 263
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 674
Mengenai JPBD 267
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 148
Pembangunan Tanah Bersepakat 124
Risalah Perancangan 43
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 352
1
Data Terbuka 38
Piagam Pelanggan 1054
Enhancing Urban Growth 70
Projek Rancangan Desa RMK - 9 586
Program Bandar Selamat 84
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 98
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 181
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 54
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 32
Content 454
Senarai Penerbitan KPKT 14
Time Saver JPBD 30
Kempen Senyum KPKT 34
1
1
Blog 172 27
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 74
Minggu Kesedaran Inovasi 34
80
1
2
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 10
Soalan Lazim 1
1
1
1
Program Bandar Selamat (PBS) 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
2
1
1
1
Content 1
Directory 181039
Eprocurement 10100
Innovation 1915
Media Gallery 56172
Muat Turun 12927
Nbos 1668
Polls 904
Publication 37652
Soalan Lazim 7233
Soalan Lazim 162
Soalan Lazim 171
Soalan Lazim 18
Soalan Lazim 454
Soalan Lazim 621
Soalan Lazim 125
Soalan Lazim 185
Soalan Lazim 458
Soalan Lazim 674
Soalan Lazim 27
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 11
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 454
Staff Announcement 6700
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 23-08-2017