Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail


Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat Tajuk  
05 Dec 2018 (2:30 pm) 05 Dec 2018 (5:30 pm) MESYUARAT MAJLIS PERANCANG FIZIKAL NEGARA KE-30 (BIL. 2/2018) Lihat
12 Nov 2018 (7:30 am) 14 Nov 2018 (7:30 am) Iklan Tawaran Permohonan Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Penolong Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 bagi Siri 2 Tahun 2018 Lihat
07 Nov 2018 (2:30 pm) 07 Nov 2018 (5:30 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja MPFN Bil.3/2018 Lihat
29 Oct 2018 (7:30 am) 29 Oct 2018 (7:30 am) Iklan Jemputan Taklimat Bimbingan Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Penolong Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 bagi Siri 2 Tahun 2018 Lihat
26 Oct 2018 (7:30 am) 26 Oct 2018 (7:30 am) PEMAKLUMAN PESERTA YANG TIDAK TERPILIH MENGHADIRI TAKLIMAT BIMBINGAN PEPERIKSAAN DAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN SIRI 2 TAHUN 2018 Lihat
26 Oct 2018 (7:30 am) 26 Oct 2018 (7:30 am) PEMAKLUMAN PESERTA YANG TERPILIH BAGI MENGHADIRI TAKLIMAT BIMBINGAN PEPERIKSAAN DAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN SIRI 2 TAHUN 2018 Lihat
11 Oct 2018 (8:00 am) 11 Oct 2018 (1:00 pm) JEMPUTAN MENGHADIRI SEMINAR : PERLAKSANAAN AGENDA PERBANDARAN BAHARU (NEW URBAN AGENDA-NUA) PERINGKAT TEMPATAN BERSEMPENA SAMBUTAN HARI PERANCANGAN BANDAR SEDUNIA PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2018. Lihat
28 Aug 2018 (9:30 am) 28 Aug 2018 (5:30 pm) MESYUARAT MAJLIS PERANCANG FIZIKAL NEGARA KE-29 (BIL. 1/2018) Lihat
24 Apr 2018 (9:00 am) 24 Apr 2018 (1:00 pm) TAKLIMAT BIMBINGAN DAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN BIL. 1 TAHUN 2018 Lihat
13 Mar 2018 (3:00 pm) 13 Mar 2018 (5:30 pm) Mesyuarat Penyelarasan Piagam Pelanggan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Lihat
01 Mar 2018 (7:30 am) 30 Mar 2018 (7:30 am) Iklan Tawaran Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Pen Peg Perancang Bandar dan Desa Siri 1 Tahun 2018 Lihat
01 Mar 2018 (7:30 am) 30 Mar 2018 (7:30 am) Jemputan Taklimat Bimbingan Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Pen Peg Perancang Bandar dan Desa Siri 1 Tahun 2018 Lihat
17 Jan 2018 (8:30 am) 17 Jan 2018 (5:00 pm) Konvensyen Perbandaran Negara Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat Tajuk  
14 Nov 2017 (9:00 am) 14 Nov 2017 (5:00 pm) Mesyuarat Pengarah Negeri PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Bil. 4/2017 Lihat
24 May 2017 (9:00 am) 24 May 2017 (1:00 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal MPFN (Bil. 2/2017) Lihat
03 May 2017 (8:30 am) 04 May 2017 (7:30 am) MESYUARAT PENGARAH NEGERI BIL.2/2017 Lihat
26 Apr 2017 (3:30 pm) 26 Apr 2017 (5:00 pm) Mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) Ke-26 (Bil. 1/2017) Lihat
14 Apr 2017 (9:30 am) 14 Apr 2017 (5:00 pm) MESYUARAT KHAS TASK FORCE PLANNERS MIGHT BIL.1/2017 Lihat
04 Apr 2017 (12:00 am) 17 Apr 2017 (12:00 am) Surat Jemputan Taklimat Bimbingan Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa Siri 1 Tahun 2017 Lihat
16 Mar 2017 (11:00 am) 16 Mar 2017 (1:30 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja MPFN (Bil. 1/2017) Lihat
10 Mar 2017 (10:30 am) 10 Mar 2017 (5:00 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Kawal Selia Bil.1/2017 Lihat
10 Mar 2017 (9:00 am) 10 Mar 2017 (10:00 am) Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal MPFN (Bil. 1/2017) Lihat
28 Feb 2017 (12:30 am) 31 Mar 2017 (12:00 am) Tawaran Menduduki Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa Siri 1 Tahun 2017 Lihat
28 Feb 2017 (12:00 am) 31 Mar 2017 (12:00 am) Jemputan Menghadiri Taklimat Bimbingan Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa Siri 1 Tahun 2017 Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat Tajuk  
01 Aug 2016 (7:30 am) 01 Aug 2016 (7:30 am) MESYUARAT KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) TAHUN 2016 Lihat
21 Jul 2016 (8:00 am) 21 Jul 2016 (1:00 pm) MESYUARAT MAJLIS PERANCANG FIZIKAL NEGARA (MPFN) KE-25 (Bil. 1/2016) Lihat
15 Jul 2016 (10:30 am) 15 Jul 2016 (2:00 pm) Lawatan YB Tan Sri Noh bin Hj. Omar Menteri KPKT ke JPBD SM Lihat
17 Jun 2016 (9:00 am) 17 Jun 2016 (12:00 pm) Majlis Tilawah Al Quran Perancangan Bandar Dan Desa, Semenanjung Malaysia 2016 Lihat
23 May 2016 (8:00 am) 10 Jun 2016 (5:00 pm) Pelaksanaan Audit Dalam ISO 2016 JPBD SM bermula 23 Mei 2016 sehingga 10 Jun 2016. Lihat
10 May 2016 (9:00 am) 10 May 2016 (4:30 am) MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN BERSEPADU GUNA TANAH DI LEMBANGAN SUNGAI KELANTAN Lihat
05 May 2016 (8:00 am) 05 May 2016 (5:00 pm) Lawatan Kerja Ketua Pengarah JPBD SM ke JPBD Negeri Pulau Pinang, Kunjung Hormat ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Lihat
03 May 2016 (8:00 am) 03 May 2016 (5:00 pm) Lawatan Kerja Ketua Pengarah JPBD SM ke JPBD Negeri Perlis, Kunjung Hormat ke Pejabat Menteri Besar Perlis dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Lihat
26 Apr 2016 (8:00 am) 27 Apr 2016 (5:00 pm) Lawatan Kerja Ketua Pengarah JPBD SM ke JPBD Negeri Johor, Kunjung Hormat ke Pejabat Menteri Besar Johor dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Lihat
21 Apr 2016 (7:30 am) 21 May 2016 (7:30 am) MESYUARAT MAJLlS PERANCANG FIZIKAL NEGARA (MPFN) Penundaan Tarikh Mesyuarat MPFN Ke-25 (Bil. 1/2016) Lihat
19 Apr 2016 (3:00 pm) 19 Apr 2016 (5:30 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Wilayah bagi Kawasan Persempadanan Antara Negeri Sembilan, Melaka dan Johor Ke-3 (Bil. 1/2016) Lihat
11 Apr 2016 (8:30 am) 11 Apr 2016 (1:00 pm) Sebaran Dasar Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) : Seminar Isu-isu Semasa Pelaksanaan Pemajuan Penguatkuasaan di Negeri Kelantan Lihat
10 Apr 2016 (8:00 am) 10 Apr 2016 (5:00 pm) Lawatan Kerja Ketua Pengarah JPBD SM ke JPBD Negeri Kelantan, Kunjung Hormat ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Lihat
08 Apr 2016 (8:00 am) 08 Apr 2016 (5:00 pm) Lawatan Kerja Ketua Pengarah JPBD, SM ke JPBD Negeri Sembilan, Kunjung Hormat ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Lihat
07 Apr 2016 (3:00 pm) 07 Apr 2016 (5:00 pm) Mesyuarat Jawatankuasa Kerja MPFN Bil. 1/2016 Lihat
31 Mar 2016 (3:00 pm) 31 Mar 2016 (5:00 pm) MESYUARAT ‘KICK OFF’ PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH BERSEPADU DI LEMBANGAN SUNGAI KELANTAN Lihat
30 Mar 2016 (9:00 am) 30 Mar 2016 (4:30 pm) Mesyuarat Pengarah Negeri Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Bil. 1/2016 Lihat
26 Feb 2016 (12:00 am) 25 Mar 2016 (12:15 am) Tawaran Menduduki Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancangan Bandar Dan Desa Siri 1 Tahun 2016 Lihat
25 Feb 2016 (12:00 am) 25 Mar 2016 (12:00 am) Taklimat Bimbingan Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancang Bandar Dan Desa Siri 1 Tahun 2016 Lihat
25 Feb 2016 (2:30 pm) 25 Feb 2016 (4:30 pm) MESYUARAT JAWATANKUASA KAWAL SELIA MPFN BIL.1/2016 Lihat
04 Feb 2016 (9:00 am) 04 Feb 2016 (11:00 am) Mesyuarat Pagi JPBDSM Bil. 2/2016 Lihat
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 05-12-2018