Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 05-04-2011
Jumlah pengunjung kandungan: 547,964