Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Ibu Pejabat


Pejabat Ketua Pengarah
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Aras Bawah, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-22650 600
Faks : 03-2265 0601
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perancangan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0789
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0797

Seksyen Pentadbiran
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0698

Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0695

Seksyen Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 1, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0696

Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0713

Bahagian Korporat
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 2, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0604

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 2, Blok Tanjung,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0712

Unit Integriti
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2265 0757
Faks: 03-2265 0615


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 02-05-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 553,877