Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

1) Laman Utama

2) Mengenai JPBD

2.1) Sejarah Penubuhan

2.2) Visi, Misi, Kualiti dan Objektif

2.3) Data Terbuka

2.4) Piagam Pelanggan

2.5) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

2.6) Carta Organisasi

2.7) Logo Korporat

2.8.1) Pengurusan Tertinggi

2.8.10) Unit Khas World Urban Forum

2.8.11) Unit Integriti

2.8.2) Bahagian Khidmat Pengurusan

2.8.3) Bahagian Korporat

2.8.4) Bahagian Rancangan Fizikal Negara

2.8.5) Bahagian Rancangan Pembangunan

2.8.6) Bahagian Perancangan Wilayah

2.8.7) Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan

2.8.8) Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

2.8.9) Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

2.9) Pelan Strategik Jabatan

3) Perkhidmatan

3.1) Dasar Perbandaran Negara

3.10.1) Akta 172

3.10.2) Kaedah-Kaedah

3.10.3) Ensiklopedia

3.10.4) Mekanisme Kawal Selia

3.11) Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN)

3.2) Rancangan Fizikal Negara

3.3) Rancangan Wilayah

3.4) Rancangan Struktur Negeri

3.5) Rancangan Tempatan

3.6) Rancangan Kawasan Khas

3.7) DPF Desa Negara 2030

3.8) Pembangunan Tanah Bersepakat

3.9) Kajian Penyelidikan

3.9.1) Garis Panduan dan Piawaian Perancangan

3.9.2) NKRA Bandar Selamat

3.9.4) MURNINets

4) Penerbitan

4.1) Rancangan Fizikal Negara Ke-2

4.11) Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS)

4.12) Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan

4.13) Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 dan Jilid 2)

4.2) NKRA Bandar Selamat

4.3) Pembangunan Tanah Bersepakat

4.4) Pekeliling MPFN

4.5) Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009

4.8) Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia

4.9) Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial

5) Direktori

6) Hubungi Kami

7) Peta Laman

8) Soalan Lazim

Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 29-03-2011
Jumlah pengunjung kandungan: 550,543