Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
HELPDESK diwujudkan di Cawangan Operasi, STM adalah untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan teknikal. Tujuan utama HELPDESK adalah bagi mempertingkatkan lagi mutu dan kualiti penyelenggaraan komputer terhadap permasalahan komputer yang dihadapi oleh pengguna.
 
SOKONGAN HELPDESK
Berfungsi sebagai bantuan teknikal terhadap penyelenggaraan komputer yang terdapat di lokasi pengguna.
 
PUSAT HELPDESK
Bertanggungjawab menerima laporan kerosakan samada yang dilaporkan kerosakan dari Penyelaras Komputer dengan menggunakan borang aduan, e-mel atau panggilan telefon. Laporan tersebut akan dimajukan kepada Pasukan Sokongan Helpdesk.
 
BANTUAN TEKNIKAL
 • Permohonan dan pengagihan aset ICT.
 • Mengemaskini aset ICT.
 • Menguruskan pembaikan dan penyelenggaraan ICT.
 • Menguruskan penyelenggaraan rangkaian WAN/LAN di JPBD.
 • Menguruskan pemasangan perisian komputer.
 • Memantau dan mengurus Desktop Management System (DMS).
 • Menguruskan sistem Antivirus.
 • Menguruskan pelupusan perkakasan ICT.
 
SERVER & DATABASE & SECURITY
 • Memantau keselamatan rangkaian ICT.
 • Memantau talian internet.
 • Menguruskan permohonan e-mel rasmi JPBD SM.
 • Mengurus dan menyelenggara sistem pangkalan data.
 
SISTEM ADUAN ICT
Sebarang aduan ICT hendaklah disalurkan melalui pautan : Sistem Aduan ICT
  
Email 1GovUC
Pertanyaan & masalah mengenai emel & permohonan emel baru
 
En. Syazwan Firdaus bin Ramlee  [ 03-2265 0703 ]
Pn. Nur Hanisah binti Nor Sham [ 03-2265 0707 ]
 
Aset ICT
Pertanyaan & masalah mengenai permohonan aset, penyelenggaran peralatan ICT serta pinjaman PC / Projektor / Printer / Notebook 
 
En. Muhammad Ibrahimi bin Mazli [ 03-2265 0708 ]
En. Abdul Hadi bin Zainal Abidin [ 03-2265 0709 ]
 
Rangkaian
Pertanyaan mengenai rangkaian, internet dan server
En. Syazwan Firdaus bin Ramlee [ 03-2265 0703 ]
En. Syaiful Niezam bin Hamil [ 03-2265 0710 ]
 
Portal JPBDSM
Pertanyaan & masalah mengenai Portal JPBDSM dan Pengemaskinian
 
Pn. Selasiah binti Awang [ 03-2265 0702 ]
En. Irman bin Ibrahim [ 03-2256 0705 ]
 
Sistem-Sistem JPBDSM
Pertanyaan & masalah berkaitan sistem seperti sistem Firdausnet, Sistem Maklumbalas Pelanggan, MyMeeting dan sebagainya.
 
Pn. Selasiah binti Awang [ 03-2265 0703 ]
En. Irman bin Ibrahim [ 03-2256 0705 ]
En. Muhammad Hafizul Hilmi bin Abu Bakar [ 03-2265 0706 ]

 

 

 


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 27-07-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 548,184