Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

 

datuk Hjh. Kamariah binti Ibrahim

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

Tel : 03-2265 0788

E-mel : kamariah@townplan.gov.my

 


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 19-11-2018
Jumlah pengunjung kandungan: 548,503