Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Dasar Perancangan PLANMalaysia

BIL

DASAR PERANCANGAN

MUAT-TURUN

1.

Rancangan Fizikal Negara ke-3

 

Dokumen .pdf

2.

Dasar Perbandaran Negara ke-2

 

 Dokumen .pdf (Full Version 2.6Gb)

1. Prakata

2. Bab 1

3. Bab 2

4. Bab 3

5. Bab 4

6. Bab 5

7. Bab 6

8. Bab 7

9. Lampiran

3.

DPF Desa Negara

 

 Dokumen .pdf

 

Maklumat terperinci mengenai dasar perancangan berkenaan boleh dilihat pada menu 'Perkhidmatan'


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 02-02-2018
Jumlah pengunjung kandungan: 552,016