Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Pengenalan


Bahagian Khidmat Pengurusan terdiri daripada empat (4) seksyen iaitu Seksyen Pentadbiran, Seksyen Kewangan, Seksyen Sumber Manusia dan Seksyen Teknologi Maklumat. Bahagian ini memberi khidmat sokongan kepada Jabatan. 

Objektif

 • Memberi khidmat sokongan yang cekap dan efisien dalam urusan-urusan personel, pentadbiran, kewangan, ICT dan perpustakaan serta mewujudkan kemudahan yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif untuk memastikan perkhidmatan yang cemerlang.


Fungsi

 • Mengendalikan urusan pentadbiran am pejabat

 • Memantau urusan kewangan Jabatan

 • Mengendalikan urusan personel (Perkhidmatan dan Perjawatan) dan Pembangunan Sumber Manusia (Kursus/Latihan, Peperiksaan Dan Pembangunan Kerjaya)

 • Menguruskan Pembangunan Teknologi Maklumat Jabatan

 • Urusetia Mesyuarat-Mesyuarat Utama : 

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Aset Alih Jabatan

  • Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Pejabat

 


Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 03-09-2015
Jumlah pengunjung kandungan: 548,565