Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Tingkat 1, Blok Melati Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur. + Tel : 03-2265 0600 + Faks: 03-2265 0789
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan
Bil Nama Jawatan Gred Emel Telefon
1 Puan Hjh Kamariah binti Ibrahim Timbalan Ketua Pengarah Gred Utama B kamariah@townplan.gov.my 03-2265 0799
2 Siti Suhada binti Abd Manan Setiausaha Pejabat Gred N19 suhada@townplan.gov.my 03-2265 0798
3 Mohd Hakam bin Mustapha Pemandu Kenderaan Gred H11 hakam@townplan.gov.my 03-22650798

Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 25-05-2018
Jumlah pengunjung kandungan: 427,119