Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
26 Apr 2018 (2:30 pm) 26 Apr 2018 (5:30 pm) NOTIS IKLAN TAKLIMAT BAGI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DAN HARDENING DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
27 Mar 2018 (7:30 am) 05 Apr 2018 (12:00 pm) SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN KAJI SELIDIK KAJIAN KEBERKESANAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (IPLAN) Lihat
05 Feb 2018 (7:30 am) 26 Feb 2018 (12:00 pm) JPBD(IP)S185/646/1-7 Iklan Tender Terbuka bagi Kajian Pelan Penyelarasan Perancangan Dan Pembangunan Bandar Bersebelahan Di Bawah Pentadbiran PBT Yang Berbeza Lihat
05 Feb 2018 (7:30 am) 26 Feb 2018 (12:00 pm) JPBD(IP)S185/646/1-8 Iklan Tender Terbuka bagi Pelan Induk Dan Kajian Impak Perancangan Bersepadu Gunatanah dan Pengangkutan Awam Laluan High Speed Rail (HSR) Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
16 Aug 2017 (12:00 am) 24 Aug 2017 (12:00 pm) X0142010100170008 NOTIS IKLAN BAGI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN IBU PEJABAT PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
11 May 2017 (12:00 am) 25 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170002 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
21 Apr 2017 (12:00 am) 11 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170001 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) (BATAL) Lihat
29 Mar 2017 (12:00 am) 20 Apr 2017 (12:00 am) X0142010100170001 NOTIS IKLAN TENDER BAGI PEROLEHAN PERALATAN DAN PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) TAHUN 2017 Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
06 Jun 2014 (8:00 am) 06 Jun 2014 (11:00 am) X0142010100130013 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL. MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE SYSTEM (PABX) UNTUK IBU PEJABAT , JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (JPBD) SEMENANJUNG MALAYSIA, JALAN CENDERASARI, 50646 KUALA LUMPUR Lihat
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 26-04-2018
Jumlah pengunjung kandungan: 24,296