Required by w3c

plan malaysia

Single Sign On

Webmail

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
11 Apr 2019 (7:30 am) 02 May 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER, NOTEBOOK, PENCETAK, PLOTTER DAN LCD PROJEKTOR YANG MESRA ALAM DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
07 Apr 2019 (7:30 am) 15 Apr 2019 (12:00 pm) IKLAN SEBUT HARGA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN RUANG PEJABAT PROJEK ZON TIMUR, PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
22 Mar 2019 (7:30 am) 11 Apr 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER TERBUKA BAGI RANCANGAN FIZIKAL ZON PERSISIRAN PANTAI NEGARA (RFZPPN 2) DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT (SEMAKAN SEMULA) Lihat
28 Mar 2019 (7:30 am) 08 Apr 2019 (5:30 pm) IKLAN SEBUT HARGA PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) TAHUN 2019 Lihat
28 Mar 2019 (7:30 am) 05 Apr 2019 (5:30 pm) IKLAN SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DI PUSAT DATA PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
09 Mar 2019 (7:30 am) 20 Mar 2019 (5:30 pm) IKLAN PEROLEHAN NAIK TARAF GERBANG JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR LUAR BANDAR MALAYSIA (MURNINets 2.0) TAHUN 2019 Lihat
07 Mar 2019 (7:30 am) 18 Mar 2019 (12:00 pm) IKLAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN RUANG PEJABAT PROJEK ZON TIMUR, PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
16 Feb 2019 (7:30 am) 12 Mar 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER, NOTEBOOK, PENCETAK, PLOTTER DAN LCD PROJEKTOR YANG MESRA ALAM DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
07 Feb 2019 (7:30 am) 08 Mar 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER 2019 LAMPIRAN 4 DENGAN KOD BIDANG 330206 Lihat
25 Feb 2019 (7:30 am) 05 Mar 2019 (12:00 pm) IKLAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN RUANG PEJABAT PROJEK ZON UTARA, PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA), WISMA PERKESO, ALOR SETAR Lihat
16 Jan 2019 (7:30 am) 15 Feb 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER 2019 LAMPIRAN 1 DENGAN KOD BIDANG 330206 Lihat
16 Jan 2019 (7:30 am) 15 Feb 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER 2019 LAMPIRAN 2 DENGAN KOD BIDANG 330206 Lihat
16 Jan 2019 (7:30 am) 15 Feb 2019 (12:00 pm) IKLAN TENDER 2019 LAMPIRAN 3 DENGAN KOD BIDANG 330206 Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
26 Jun 2018 (12:00 pm) 05 Jul 2018 (12:00 pm) QT180000000011255 IKLAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LESEN DAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS DI PLANMalaysia (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA). Lihat
05 Jun 2018 (8:30 am) 12 Jun 2018 (11:45 pm) QT180000000010654 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Menjalankan Kaji Selidik Kajian Kerberkesanan dan Penambahbaikan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) Lihat
05 Jun 2018 (8:30 am) 12 Jun 2018 (11:45 pm) QT1800000000105291 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Kerja-Kerja Perpindahan Barang-Barang Kelengkapan Pejabat Unit Rancangan Pembangunan Kuantan di Tingkat 7, Bangunan CIMB, Jalan Bank ke Pejabat Projek Zon Timur, Tingkat 4, Wisma PERKESO Kuala Terengganu. Lihat
11 May 2018 (8:30 am) 18 May 2018 (12:30 pm) QT180000000008740 Iklan bagi Sebut Harga Penyelenggaraan Pengurusan Rangkaian Di Pejabat Projek Zon Timur, PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa) di PLANMalaysia Lihat
10 May 2018 (7:30 am) 17 May 2018 (12:30 pm) QT180000000009149 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Menjalankan Kaji Selidik Kajian Keberkesanan Dan Penambahbaikan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-Plan) Lihat
27 Apr 2018 (8:30 am) 11 May 2018 (12:00 pm) QT180000000008543 Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Data Entri Borang Soal Selidik Penunjuk Kemampanan Bandar Tahun 2018, PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa) di PLANMalaysia Lihat
26 Apr 2018 (2:30 pm) 26 Apr 2018 (5:30 pm) NOTIS IKLAN TAKLIMAT BAGI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DAN HARDENING DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
27 Mar 2018 (7:30 am) 05 Apr 2018 (12:00 pm) SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN KAJI SELIDIK KAJIAN KEBERKESANAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (IPLAN) Lihat
05 Feb 2018 (7:30 am) 26 Feb 2018 (12:00 pm) JPBD(IP)S185/646/1-7 Iklan Tender Terbuka bagi Kajian Pelan Penyelarasan Perancangan Dan Pembangunan Bandar Bersebelahan Di Bawah Pentadbiran PBT Yang Berbeza Lihat
05 Feb 2018 (7:30 am) 26 Feb 2018 (12:00 pm) JPBD(IP)S185/646/1-8 Iklan Tender Terbuka bagi Pelan Induk Dan Kajian Impak Perancangan Bersepadu Gunatanah dan Pengangkutan Awam Laluan High Speed Rail (HSR) Lihat

Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk  
16 Aug 2017 (12:00 am) 24 Aug 2017 (12:00 pm) X0142010100170008 NOTIS IKLAN BAGI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN IBU PEJABAT PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
11 May 2017 (12:00 am) 25 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170002 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Lihat
21 Apr 2017 (12:00 am) 11 May 2017 (12:00 pm) B0142010100170001 NOTIS IKLAN BAGI TENDER SECARA eBIDDING MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER / KATRIJ BAGI MESIN PENCETAK (PRINTER) DAN MESIN FAKS DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) (BATAL) Lihat
29 Mar 2017 (12:00 am) 20 Apr 2017 (12:00 am) X0142010100170001 NOTIS IKLAN TENDER BAGI PEROLEHAN PERALATAN DAN PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) TAHUN 2017 Lihat
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 11-04-2019
Jumlah pengunjung kandungan: 579,958