Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kota Bahru
Bandar Raya Islam Kelantan 2035 (Penggantian)

Pengenalan

Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam Kelantan 2035 (Penggantian) menggantikan Rancangan Tempatan Jajahan Kota Bharu 2020 (RT Kota Bahru) yang telah ddiwartakan pada 17 Februari 2011 melalui Warta Kerajaan Negeri Kelantan No. 298. Kajian ini memfokuskan kepada kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam sahaja.BIL PERKARA MUAT-TURUN
1. Banner
2. Borang Bantahan
3. Flyers
4. Pameran
5. Poster


Tarikh Kemaskini : Khamis, 26 Oktober 2017 2.30 PM

Hakcipta Terpelihara ©2017. PLANMalaysia [ Kembali ]