Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040Pengenalan

Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (RSN Perak 2040) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Perak sehingga tahun 2040.

RSN ini disediakan selaras dengan peruntukan Bahagian III, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bertujuan melengkapkan sistem perancangan fizikal dan menterjemahkan dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara (RFN) ke peringkat Negeri Perak.

RSN Perak 2040 mengandungi pernyataan bertulis yang menerangkan dasar-dasar dan cadangan strategik peringkat negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa di Negeri Perak.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya.

BIL PERKARA MUAT-TURUN
1. Banner DRSNP2040
2. Borang Bantahan Awam DRSNP2040
3. COVER RSNP HADAPAN
4. COVER RSNP BELAKANG
5. DRAF RS PERAK
6. Feature Article Publisiti Draf RSN Perak 2040


Laman Utama ePublisiti


Tarikh Kemaskini : Isnin, 12 Mac 2018 11.00 A.M

Hakcipta Terpelihara ©2017. ePublisiti PLANMalaysia