Perundangan

Toggle Tajuk
Manual Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)-Edisi Ke-2
Saiz fail: 24.04 MB
Statistik: 232
Risalah Perancangan - Risalah 001 Apakah Rancangan Pemajuan
Saiz fail: 7.06 MB
Statistik: 274
Risalah Perancangan - Risalah 004 Bagaimana Menggunakan KM
Saiz fail: 6.33 MB
Statistik: 236
Risalah Perancangan - Risalah 006 Caj Pemajuan
Saiz fail: 3.66 MB
Statistik: 221
Risalah Perancangan - Risalah 012 Garispanduan Piawaian Perancangan
Saiz fail: 5.21 MB
Statistik: 235
Risalah Perancangan - Risalah 014 Mengenali Perancangan Bandar dan Desa
Saiz fail: 7.29 MB
Statistik: 254
Risalah Perancangan - Risalah 017 Local Agenda 21
Saiz fail: 3.89 MB
Statistik: 237
Risalah Perancangan- Risalah 002 Kebenaran Merancang
Saiz fail: 5.76 MB
Statistik: 185
Risalah Perancangan- Risalah 003 Mengapa Perlu LCP
Saiz fail: 4.04 MB
Statistik: 250
Risalah Perancangan- Risalah 005 Penguatkuasaan Perancangan Bandar
Saiz fail: 6.42 MB
Statistik: 221
Risalah Perancangan- Risalah 007 Lembaga Rayuan Perancangan Bandar
Saiz fail: 4.80 MB
Statistik: 238
Risalah Perancangan- Risalah 008 Notis Rekuisisi (Permintaan)
Saiz fail: 4.36 MB
Statistik: 253
Risalah Perancangan- Risalah 009 Notis Pembelian
Saiz fail: 3.74 MB
Statistik: 247
Risalah Perancangan- Risalah 010 Tahukah Anda Pokok Mempunyai Hak
Saiz fail: 5.35 MB
Statistik: 237
Risalah Perancangan- Risalah 011 Warisan Senibina dan Kepentingan Sejarah
Saiz fail: 4.21 MB
Statistik: 257
Risalah Perancangan- Risalah 013 Senarai PBT dan JPBD di Semenanjung Malaysia
Saiz fail: 4.55 MB
Statistik: 250
Risalah Perancangan- Risalah 015 Siapakah PBT Anda
Saiz fail: 4.14 MB
Statistik: 252
Risalah Perancangan- Risalah 016 Apakah Pembangunan Mampan
Saiz fail: 3.83 MB
Statistik: 207
Risalah Perancangan- Risalah 018 Apakah Peranan Awam
Saiz fail: 4.63 MB
Statistik: 243
Risalah Perancangan- Risalah 019 Undang-undang Perancangan Bandar
Saiz fail: 6.80 MB
Statistik: 191

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan