• Home
  • Staff
  • Department Form
Toggle Title Date
pdf Borang Aduan Kerosakan ICT
pdf, Size file: 161 KB
Statistic: 197
Popular
pdf Borang Keahlian Pepustakaan
pdf
Statistic: 106
Popular
pdf Borang Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
pdf
Statistic: 128
Popular
document Borang Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi Keluar Negeri Atas Urusan Rasmi
doc
Statistic: 114
Popular
document Borang Pengemaskinian Portal
pdf, Size file: 180 KB
Statistic: 62
pdf Borang Pengurusan Email
pdf
Statistic: 208
Popular
pdf Borang Pengurusan Email Kumpulan
pdf
Statistic: 182
Popular
pdf Borang Perakuan Kesihatan (GL)
pdf
Statistic: 120
Popular
pdf Borang Permohonan Elaun Pakaian Panas Kerana Bertugas/Berkursus di Luar Negeri
docx
Statistic: 109
Popular
pdf Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian dan Perincian Perbelanjaan Perjalanan Ke Luar Negara atas Urusan Persendirian
pdf
Statistic: 90
pdf Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
pdf
Statistic: 177
Popular
pdf Borang Soal Selidik Kumpulan Pelaksana Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
pdf
Statistic: 113
Popular
pdf Borang Tuntutan Badan Professional Lembaga Perancang Bandar Malaysia
pdf
Statistic: 115
Popular
document Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
pdf, Size file: 122 KB
Statistic: 265
Popular
pdf Permohonan Bertugas Diluar Ibu Pejabat
pdf, Size file: 100 KB
Statistic: 436
Popular
pdf Permohonan Cuti Rehat
pdf, Size file: 432 KB
Statistic: 320
Popular
pdf Permohonan Untuk Menggunakan Kenderaan Jabatan
pdf, Size file: 470 KB
Statistic: 169
Popular
pdf Ruang Cadangan Q JPBD
pdf
Statistic: 143
Popular

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan