Bahagian Rancangan Pembangunan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pengarah
Gred Utama C
03-2264 6005

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Selatan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
06-234 5353 ext:104
2
Setiausaha Pejabat
Gred N29
.
06-234 5353 ext:102

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:177
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:131
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
06-234 5353 ext:127
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:188
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:174
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:175
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:173
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:172

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
06-234 5353 ext:106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:142
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:137
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
06-234 5353 ext:131
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:138
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:136
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:164
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:138
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-2345353 ext 138
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:139

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-2845252 ext. 103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-2845353 ext 128
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:130
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:129
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
06-234 5353 ext:161
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:129

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:143
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:134
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:168
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
6
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
06-234 5353 ext:135
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
06-234 5353 ext:168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:1135

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:160
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:159
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:156
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:161
6
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
06-234 5353 ext:154
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:162
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:162
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:157

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:109
2
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
06-234 5353 ext:150
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:151
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:158
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:152
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:158
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:153

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:149
2
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:146
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:148
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:146
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:146
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:147
7
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:144

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
06-234 5353 ext:132
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19(KUP)
.
06-234 5353 ext:166
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
06-234 5353 ext:101
4
Pembantu Operasi
Gred N11
.
06-234 5353 ext:166
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
06-234 5353 ext:166
6
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
06-234 5353 ext:166
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
06234 5353 ext:166

Pejabat Pengarah Zon Timur

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
09-6211 301
2
Pembantu Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
09-6211 302

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 310
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 311
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
09-6211 312
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 313
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 314
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 315
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 314
8
Kosong
-
-
9
Kosong
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
09-6211 315

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 320
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 321
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 323
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 330
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 332
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 331
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 333
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 334
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 335
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 336
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 337
9
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
09-6211 336

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 340
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 341
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
09-6211 342
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 343
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 344
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 344
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
09-6211 346
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 345
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 348
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 347
12
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 350
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 351
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 352
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
09-6211 354
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 353
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 355
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 356
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 354

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 371
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 372
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 373
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 375
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 374
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 373
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 376

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 360
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 361
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 362
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 363
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 364
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 362
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
09-6211 352
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 364

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
09-6211 303
2
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N22
.
09-6211 300
3
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 304
4
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 305
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 307
8
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 306
9
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 308

Pejabat Pengarah Zon Utara

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
04-735 4060 - 101
2
Kosong
Setiausaha Pejabat
Gred N19
04-731 4688 - 141

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
04-731 8260 - 104
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 131
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 140
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
04-731 4688 - 138
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 137
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 136
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 132
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 139
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 134
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 135

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-7352870 - 105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 156
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 165
4
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
04-731 4688 - 166
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 164
6
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
04-731 4688 - 160
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 161
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 157
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 163
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 160

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 8099 - 108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 180
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 181
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 187
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 186
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 185
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 183
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 184
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 182
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 178
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 179

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-730 8363 - 107
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 169
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 174
4
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
04-731 4688 - 173
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
04-731 4688 - 167
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 172
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 176
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 177
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 170
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA26
04-731 4688 - 171@175

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
04-731 4503 - 106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 145
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 146
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 155
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 154
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 147
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 149
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 150
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 151
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 153
11
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
04-731 4688 - 148

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-730 8363 - 103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 124
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
04-731 4688 - 122
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 123
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 130
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 129
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 127
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 128

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 4166 - 102
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 117
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 118
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 116
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 119
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 114
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 121
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 120
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 115

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
04-731 4688 - 111
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
04-731 4688 - 109
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
04-731 4688
4
Pembantu Am Pejabat
Gred N4
.
04-731 4688 - 113
5
Kosong
Pembantu Am Pejabat
Gred N1
04-731 4688 - 112
6
Pemandu Kenderaan
Gred H14
.
04-731 4688 - 113
7
Kosong
Pemandu Kenderaan
Gred H11
04-731 4688 - 113

Pejabat Pengarah Zon Tengah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
03-2264 6002
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
03-22646120

Unit Carrying Capacity

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6031
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6079
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6078
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6080
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6081
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6080
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6080
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6081
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
03-2264 6082

Unit Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Ipoh

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2264 6073
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6074
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6075
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6077
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6098
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076

Unit Pemantauan / Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6059
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-2264 6066
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6058
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6066
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6058
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6093
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
03-2264 6058

Unit Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
03-2264 6083
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6084
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6086
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6085
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6063
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6087
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6087
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6063
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6063

Unit Perancangan Khusus

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6088
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6089
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6090
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6091
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6093
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092

Unit Khas

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2264 6067
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6094
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6075
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6064
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6069
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6098
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6020
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6071
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6098
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6020

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
03-2264 6053
2
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
03-2264 6000
3
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
03-2264 6054
4
Kosong
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
03-2264 6093
5
Pemandu Kenderaan
Gred H11
@townplan.gov.my
03-2264 6054
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-2264 6054
7
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-2264 6054

Unit Penyelarasan Projek

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2264 6006
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6003
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6050
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6008
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-2264 6055
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6051
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6050
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6047
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6052
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6048
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6046
12
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6049
13
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6008
14
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6049
15
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6049
16
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6008
17
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6045
18
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6048
19
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6008
20
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6049
21
Pemandu Kenderaan
Gred H11
03-2264 6045

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan