Pejabat Projek Zon Tengah

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Tengah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
03-2264 6002
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
03-22646120

Unit Carrying Capacity

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6031
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6079
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6078
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6080
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6081
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6080
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6080
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6081
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
03-2264 6082

Unit Rancangan Tempatan Majlis Bandaraya Ipoh

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2264 6073
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6074
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6075
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6077
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6098
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6076

Unit Pemantauan / Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6059
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-2264 6066
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6058
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6066
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6058
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6093
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
03-2264 6058

Unit Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
03-2264 6083
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6084
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6086
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6085
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6063
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6087
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6087
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6063
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6063

Unit Perancangan Khusus

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6088
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-2264 6089
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6090
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6091
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6093
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6092

Unit Khas

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2264 6067
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-2264 6094
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6075
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6064
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-2264 6069
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-2264 6098
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6020
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6071
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6098
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-2264 6020

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
03-2264 6053
2
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
03-2264 6000
3
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
03-2264 6054
4
Kosong
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
03-2264 6093
5
Pemandu Kenderaan
Gred H11
@townplan.gov.my
03-2264 6054
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-2264 6054
7
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-2264 6054

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan