Pejabat Projek Zon Utara

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Utara

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
04-735 4060 - 101
2
Kosong
Setiausaha Pejabat
Gred N19
04-731 4688 - 141

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
04-731 8260 - 104
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 131
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 140
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
04-731 4688 - 138
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 137
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 136
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 132
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 139
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 134
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 135

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-7352870 - 105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 156
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 165
4
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
04-731 4688 - 166
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 164
6
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
04-731 4688 - 160
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 161
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 157
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 163
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 160

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 8099 - 108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 180
3
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 181
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 187
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 186
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 185
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 183
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 184
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 182
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 178
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 179

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-730 8363 - 107
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 169
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 174
4
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
04-731 4688 - 173
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
04-731 4688 - 167
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 172
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 176
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 177
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 170
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA26
04-731 4688 - 171@175

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
04-731 4503 - 106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 145
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 146
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 155
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 154
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 147
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 149
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 150
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 151
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 153
11
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
04-731 4688 - 148

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-730 8363 - 103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 124
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
04-731 4688 - 122
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 123
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 130
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 129
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 127
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 128

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 4166 - 102
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 117
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 118
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 116
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 119
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 114
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 121
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 120
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 115

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
04-731 4688 - 111
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
04-731 4688 - 109
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
04-731 4688
4
Pembantu Am Pejabat
Gred N4
.
04-731 4688 - 113
5
Kosong
Pembantu Am Pejabat
Gred N1
04-731 4688 - 112
6
Pemandu Kenderaan
Gred H14
.
04-731 4688 - 113
7
Kosong
Pemandu Kenderaan
Gred H11
04-731 4688 - 113

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan