Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred Utama C
.
03-2081 6107
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
03-2081 6170
3
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-20816157
4
Pemandu Kenderaan
Gred H11
03-20816157

Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-20816137
2
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816116
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816127
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-2081 6125
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816150
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816151
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816144
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816158

Unit Penyelidikan Gunatanah, Industri, Perniagaan, Perumahan, Kemudahan Sosial, Infrastruktur dan Utiliti Tanah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-20816101
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-20816104
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-20816108
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816117
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816115
6
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816113
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816138
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816146
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816145
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816144
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
0320816145

Unit Morfologi, Rekabentuk dan Warisan Bandar (1MYC/NBOS)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-20816105
2
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816132
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816134
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816151
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816151
7
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA26

Unit Metodologi Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-2081 6103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-20816110
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816114
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816123
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816124
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816129
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816149
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816148

Unit Kemampanan dan Bandar Selamat (NKRA)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-20816105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-20816111
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816120
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816121
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816135
6
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816119
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816153
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816159
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816154
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29

Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-20816141
2
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816118
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816126
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-2081 6136
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816130
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816152
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816139
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
320816144

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan