Unit Penyelidikan Gunatanah, Industri, Perniagaan, Perumahan, Kemudahan Sosial, Infrastruktur dan Utiliti Tanah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-20816101
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-20816104
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-20816108
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816117
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-20816115
6
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-20816113
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816138
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-20816146
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816145
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-20816144
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
0320816145

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan