Rancangan Struktur Negeri

Pengenalan

Rancangan Struktur (RS) adalah merupakan suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar dan cadangan-cadangan strategik negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa, termasuklah langkah-langkah untuk: 

  • Memperelokkan lagi alam sekitar dari segi fizikal;
  • Memperelokkan lagi perhubungan dan untuk menguruskan lalulintas;
  • Pembaikan tahap sosio-ekonomi, penggalakkan pertumbuhan  ekonomi;     
  • Mempertingkatkan perancangan luar bandar dan rancangan desa; dan
  • Memudahkan pembangunan secara mampan 

 

RS juga hendaklah mengandungi gambarajah, gambaran-gambaran dan lakaran-lakaran yang sesuai untuk menjelaskan dasar-dasar atau cadangan-cadangan yang dikemukakan. 

Fungsi Rancangan Struktur 

  • Menterjemahkan dasar Rancangan Fizikal Negara (RFN);
  • Menyediakan rangka pembangunan bagi Rancangan Tempatan (RT);
  • Menentukan gunatanah utama negeri; dan
  • Menentukan projek utama negeri. 

 

Status Kemajuan Rancangan Struktur Negeri (RSN) 

 

Tahun 2013
September 2013 
Jun 2013 
Mei 2013
April 2013
Mac 2013

 

 

Tahun 2012
Disember 2012 
Ogos 2012 
Jun 2012 
April 2012 
Mac 2012
Februari 2012 
 
Tahun 2011
Disember 2011
November 2011 
Oktober 2011 
September 2011 
Ogos 2011
Julai 2011
Jun 2011

  

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan