Rancangan Tempatan

Pengenalan

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen rasmi yang mentafsirkan dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam Rancangan Struktur (RS) kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

RT disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenalpasti di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ia merupakan pelan terperinci yang menterjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan am yang terkandung dalam RS.

RT menunjukkan secara bersekil besar tatatur pembangunan bagi sesuatu kawasan yang dilengkapi dengan pernyataan bertulis untuk menerangkan dasar-dasar dan butir-butir lanjut mengenai pembangunan tersebut.

Fungsi Rancangan Tempatan

  • Menterjemahkan dasar-dasar RS;
  • Sebagai panduan pembangunan fizikal bagi daerah dan PBPT berkaitan melalui peta cadangan gunatanah;
  • Menyediakan garispanduan bagi kawalan pembangunan ;
  • Mengenalpasti projek utama daerah; dan
  • Menyediakan garispanduan pelaksanaan


Status Kemajuan Rancangan Tempatan (RT) 

 

Tahun 2013
September 2013 
Jun 2013 
Mei 2013 
April 2013 
Mac 2013 

 

 

Tahun 2012
Disember 2012 
Ogos 2012 
Jun 2012 
April 2012 
Mac 2012
Februari 2012 
 
Tahun 2011
Disember 2011
November 2011 
Oktober 2011 
September 2011 
Ogos 2011
Julai 2011
Jun 2011

 

 

 

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan