Apakah Rancangan Kawasan Khas?

Suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan.

Apakah Rancangan Struktur?

Suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar  dan cadangan-cadangan strategik berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam negeri.

Apakah Rancangan Tempatan?

Suatu dokumen rasmi yang mentafsir dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam rancangan struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan