Tender

Bil Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk Dokumen Status
1 26 Apr 2018
( 10:30 PM )
05 Apr 2018
( 09:30 PM )
- NOTIS IKLAN TAKLIMAT BAGI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DAN HARDENING DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Ditutup Tutup
2 05 Feb 2018
( 07:30 AM )
26 Feb 2018
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/646/1-8 Iklan Tender Terbuka bagi Pelan Induk Dan Kajian Impak Perancangan Bersepadu Gunatanah dan Pengangkutan Awam Laluan High Speed Rail (HSR) Ditutup Tutup
3 05 Feb 2018
( 07:30 AM )
26 Feb 2018
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/646/1-7 Iklan Tender Terbuka bagi Kajian Pelan Penyelarasan Perancangan Dan Pembangunan Bandar Bersebelahan Di Bawah Pentadbiran PBT Yang Berbeza Ditutup Tutup
4 27 Mar 2018
( 07:30 AM )
05 Apr 2018
( 12:00 PM )
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN KAJI SELIDIK KAJIAN KEBERKESANAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (IPLAN) Ditutup Tutup
5 27 Apr 2018
( 08:30 AM )
11 May 2018
( 12:00 PM )
QT180000000008543 Iklan Sebut Harga Perkhidmatan Data Entri Borang Soal Selidik Penunjuk Kemampanan Bandar Tahun 2018, PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa) di PLANMalaysia Ditutup Tutup
6 10 May 2018
( 07:30 AM )
17 May 2018
( 12:30 PM )
QT180000000009149 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Menjalankan Kaji Selidik Kajian Keberkesanan Dan Penambahbaikan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-Plan) Ditutup Tutup
7 11 May 2018
( 08:30 AM )
18 May 2018
( 12:30 PM )
QT180000000008740 Iklan bagi Sebut Harga Penyelenggaraan Pengurusan Rangkaian Di Pejabat Projek Zon Timur, PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa) di PLANMalaysia Ditutup Tutup
8 05 Jun 2018
( 08:30 AM )
12 Jun 2018
( 11:45 PM )
QT1800000000105291 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Kerja-Kerja Perpindahan Barang-Barang Kelengkapan Pejabat Unit Rancangan Pembangunan Kuantan di Tingkat 7, Bangunan CIMB, Jalan Bank ke Pejabat Projek Zon Timur, Tingkat 4, Wisma PERKESO Kuala Terengganu. Ditutup Tutup
9 05 Jun 2018
( 08:30 AM )
12 Jun 2018
( 11:45 PM )
QT180000000010654 Iklan bagi Sebut Harga Perkhidmatan Menjalankan Kaji Selidik Kajian Kerberkesanan dan Penambahbaikan Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) Ditutup Tutup
10 26 Jun 2018
( 12:00 PM )
05 Jul 2018
( 12:00 PM )
QT180000000011255 IKLAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LESEN DAN PENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS DI PLANMalaysia (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA). Ditutup Tutup

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min   kwp min  dbkl  ppj   plabuan