Kompendium PLANMalaysia

PencilKompendium PLANMalaysia adalah himpunan maklumat dalam bentuk infografik berdasarkan topik-topik yang telah ditetapkan. Sumber maklumat dan data sokongan diperolehi daripada produk-produk PLANMalaysia dan juga rujukan kepada kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan.

PersonHimpunan Infografik dan maklumat sokongan lain ini boleh digunakan oleh agensi kerajaan, sektor swasta, ahli akademik dan orang awam sebagai rujukan asas mengenai peranan PLANMalaysia berkaitan topik-topik yang disiarkan.

Person  a. Muat-Turun Booklet Kompendium PLANMalaysia Keluaran 1 Oktober 2018 Merangkumi Topik 1 Sehingga Topik 4.

SENARAI TOPIK KOMPENDIUM

yang telah dan akan disiarkan adalah seperti berikut:

 1. Kepentingan Pengekalan Hutan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 2. Mengenali Guna Tanah Perancangan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 3. Desa Sentosa Negara Sejahtera
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 4. Perancangan Kawasan Lapang Ke Arah Pembangunan Mampan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 5. Perbandaran di Malaysia
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 6. Healthy Living In Your Golden Years
 7. Perancangan Untuk Belia
 8. Perancangan Ke Arah Kemampanan Biodiversiti
 9. Perancangan Untuk Kanak-Kanak
 10. Hidup Sihat dan Sejahtera
 11. Peranan PLANMalaysia di Peringkat Persekutuan dan Negeri di Bawah Akta 172
 12. Pembangunan di Pesisiran Pantai dan Tanah Tinggi
 13. Transformasi Pengangkutan Awam


Untuk makluman lanjut sila hubungi urusetia di:
BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

PLANMalaysia

(JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA)