Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Tajuk Lihat/Muat Turun Statistik
Aduan Kerosakan Peralatan (Seksyen Pentadbiran) (431 kb) (371)
Borang Aduan Kerosakan ICT (Seksyen Teknologi Maklumat) (766 kb) (287)
Borang Keahlian Pepustakaan (58 kb) (18)
Borang Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian (2980 kb) (84)
Borang Maklumat Laman Web (34 kb) (108)
Borang Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi Keluar Negeri Atas Urusan Rasmi (34 kb) (63)
Borang Pengurusan Email (155 kb) (446)
Borang Pengurusan Email Kumpulan (154 kb) (31)
Borang Pengurusan Email Naik Taraf (154 kb) (82)
Borang Perakuan Kesihatan (GL) (108 kb) (111)
Borang Permohonan Elaun Pakaian Panas Kerana Bertugas/Berkursus di Luar Negeri (16 kb) (26)
Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian dan Perincian Perbelanjaan Perjalanan Ke Luar Negara atas Urusan Persendirian (116 kb) (151)
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD (766 kb) (354)
Borang Pinjaman Aset ICT (55 kb) (9)
Borang Soal Selidik Kumpulan Pelaksana Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia (183 kb) (16)
Borang Tuntutan Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie dan Bayaran Pakaian Menghadiri Majlis Rasmi (0 kb) (38)
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah (36 kb) (184)
Borang Tuntutan Bayaran Yuran Keahlian Badan Profesional (553 kb) (77)
Format Analisis Kaji Selidik Kepuasan Warga JPBDSM 2013 (155 kb) (305)
Maklumbalas Jabatan (843 kb) (100)
Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat (19 kb) (200)
Penerangan Datang Lewat / Pulang Awal (28 kb) (237)
Permohonan Bertugas Diluar Ibu Pejabat (29 kb) (206)
Permohonan Cuti Rehat (37 kb) (256)
Permohonan Keahlian Puspanita (2153 kb) (98)
Permohonan Kursus UPSM (115 kb) (126)
Permohonan Untuk Menggunakan Kenderaan Jabatan (29 kb) (295)
Permohonan Untuk Menggunakan Rumah Penginapan Persekutuan (73 kb) (195)
Rekod Pengemaskinian Portal JPBDSM (119 kb) (18)
Ruang Cadangan Q JPBD (62 kb) (125)
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 09-11-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 45,245