Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 572465
Sejarah Penubuhan 548284
NKRA Bandar Selamat 547925
Fungsi Jabatan 548381
Format Penyediaan Kertas Kerja 547890
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 548032
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 550472
MPFN Ke-13 547621
Rancangan Tempatan 548438
Hubungi Kami 549389
Rancangan Fizikal Negara 548521
Central Forest Spine (CFS) 547980
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 548301
Penilaian Impak Sosial 548047
Akta 172 548660
Hubungi Kami - Pejabat Projek 547990
Pejabat Projek Zon Timur 547856
Dasar Perbandaran Negara 548618
Compact City Vs Urban Sprawl 547621
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 548048
Carta Organisasi 548562
Bahagian Rancangan Pembangunan 547974
Taking Transport To New Heights 547636
Safe City Programme (SCP) 547722
Pengurusan Tertinggi 548078
Black Spot Whitening Initiative 547707
Perkhidmatan Awam 547630
Pencapaian Piagam Pelanggan 547672
547635
Laman Utama 548325
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 547623
Pejabat Projek Zon Selatan 547824
547620
Rancangan Wilayah 548085
Mobile QR JPBD Kod 547672
Rancangan Kawasan Khas 547886
Klasifikas Kod Gunatanah 547814
Metadata 547694
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 547963
KeBook JPBD 547620
Penerbitan 547625
Mekanisme Kawal Selia 547792
Rancangan Struktur Negeri 548046
Logo Korporat 547872
Pelan Strategik Jabatan 547834
15 Langkah Pencegahan 547627
Kemudahan Penterjemahan Web 547780
DPF Desa Negara 2030 548568
Peta Laman 548606
Bahagian Korporat 547808
547624
MURNINets 547882
Unit Khas World Urban Forum 547789
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 547962
Unit Integriti 547776
Pembangunan Tanah Bersepakat 547868
Info Cookies 547737
Dasar Privasi 547731
Notis Hakcipta 547737
Dasar Keselamatan 547721
547667
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 547804
Akta 538 547848
Kebebasan Maklumat Perundangan 547646
Ensiklopedia 547814
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 547651
NKRA Bandar Selamat 548089
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 547869
547698
Kaedah-Kaedah 547830
Bahagian Perancangan Wilayah 547965
547621
Lagu Korporat 547784
Bahagian Khidmat Pengurusan 547892
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 547779
Pejabat Projek Zon Tengah 547803
547628
Dasar DPN 547745
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 547634
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 547842
Kemudahan Penterjemahan Web-English 547683
Kedudukan Majlis 547679
Keahlian Majlis 547747
Projek Rancangan Desa RMK - 8 547707
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 547654
Bahagian / Seksyen / Unit 547631
Pejabat Projek Zon Utara 547812
Seksyen Pentadbiran 547713
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 547650
Seksyen Sumber Manusia 547690
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 547743
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 547778
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 547662
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 547687
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 547656
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 547710
Pekeliling MPFN 547686
547619
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 547659
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 547724
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 547648
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 547625
Kronologi 547697
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 547683
Terma Penggunaan Data Terbuka 547652
Latar Belakang 547665
Kajian Penyelidikan 547660
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 547698
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 547634
Geo-Bencana 547973
Transaksi Atas Talian 547640
Kempen Kejiranan Hijau 547623
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 547702
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 547714
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 547756
547620
Perundangan 547661
Sumber Rujukan PTB 547632
Perkhidmatan 547664
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 547627
Seksyen Kewangan 547703
Seksyen Teknologi Maklumat 547710
Unit Penyelarasan Projek 547679
Central Forest Spine (CFS) 547702
15 Langkah Bandar Selamat 547697
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 547701
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 547768
Mengenai JPBD 547685
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 547668
Pembangunan Tanah Bersepakat 547650
Risalah Perancangan 547660
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 547663
547617
Data Terbuka 547669
Piagam Pelanggan 547789
Enhancing Urban Growth 547630
Projek Rancangan Desa RMK - 9 547727
Program Bandar Selamat 547651
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 547622
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 547647
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 547661
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 547620
Content 570910
Senarai Penerbitan KPKT 547623
Time Saver JPBD 547619
Kempen Senyum KPKT 547618
547617
547617
547631
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 547627
Minggu Kesedaran Inovasi 547620
547617
547617
EKhidmat 549262
547617
547617
547617
547617
547617
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 547623
Soalan Lazim 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547618
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Direktori 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Hyperangkai 547847
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Dasar Perancangan 549033
547617
Penerima APC 2017 547641
547617
Penerima Pingat Tahun 2017 547633
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
Content 547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 597256
Eprocurement 572234
Innovation 571001
Media Gallery 586555
Muat Turun 573458
Nbos 571017
Polls 570976
Publication 576813
Soalan Lazim 572203
Soalan Lazim 547779
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547638
Soalan Lazim 547790
Soalan Lazim 548736
Soalan Lazim 548055
Soalan Lazim 547779
Soalan Lazim 547884
Soalan Lazim 547878
Soalan Lazim 547636
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547629
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547790
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547737
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547624
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548055
Soalan Lazim 572203
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 547884
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 571719
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 13-11-2018