Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 23523
Sejarah Penubuhan 6908
NKRA Bandar Selamat 3980
Fungsi Jabatan 8448
Format Penyediaan Kertas Kerja 4019
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 5100
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 28877
MPFN Ke-13 173
Rancangan Tempatan 8190
Hubungi Kami 21645
Rancangan Fizikal Negara 11235
Central Forest Spine (CFS) 4377
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 8029
Penilaian Impak Sosial 2386
Akta 172 11142
Hubungi Kami - Pejabat Projek 4047
Pejabat Projek Zon Timur 3543
Dasar Perbandaran Negara 9701
Compact City Vs Urban Sprawl 133
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 6444
Carta Organisasi 12414
Bahagian Rancangan Pembangunan 5265
Taking Transport To New Heights 358
Safe City Programme (SCP) 854
Pengurusan Tertinggi 6467
Black Spot Whitening Initiative 1644
Perkhidmatan Awam 85
Pencapaian Piagam Pelanggan 1900
226
Laman Utama 2720
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 16
Pejabat Projek Zon Selatan 2727
39
Rancangan Wilayah 5202
Mobile QR JPBD Kod 680
Rancangan Kawasan Khas 3770
Klasifikas Kod Gunatanah 1849
Metadata 948
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 5232
KeBook JPBD 78
Penerbitan 65
Mekanisme Kawal Selia 2528
Rancangan Struktur Negeri 4485
Logo Korporat 3226
Pelan Strategik Jabatan 4329
15 Langkah Pencegahan 161
Kemudahan Penterjemahan Web 2207
DPF Desa Negara 2030 6613
Peta Laman 10422
Bahagian Korporat 3168
608
MURNINets 3764
Unit Khas World Urban Forum 3804
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 4209
Unit Integriti 2451
Pembangunan Tanah Bersepakat 3843
Info Cookies 1977
Dasar Privasi 1772
Notis Hakcipta 1881
Dasar Keselamatan 1865
2641
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 3137
Akta 538 3970
Kebebasan Maklumat Perundangan 436
Ensiklopedia 2892
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 313
NKRA Bandar Selamat 7092
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 3635
8374
Kaedah-Kaedah 3601
Bahagian Perancangan Wilayah 4211
291
Lagu Korporat 2514
Bahagian Khidmat Pengurusan 3369
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 2640
Pejabat Projek Zon Tengah 2251
563
Dasar DPN 1550
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 414
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 3031
Kemudahan Penterjemahan Web-English 397
Kedudukan Majlis 870
Keahlian Majlis 1350
Projek Rancangan Desa RMK - 8 1427
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 331
Bahagian / Seksyen / Unit 155
Pejabat Projek Zon Utara 2475
Seksyen Pentadbiran 782
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 333
Seksyen Sumber Manusia 972
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 937
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 1604
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 373
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 825
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 372
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 1199
Pekeliling MPFN 378
91
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 330
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 906
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 620
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 124
Kronologi 961
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 834
Terma Penggunaan Data Terbuka 152
Latar Belakang 397
Kajian Penyelidikan 251
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 1718
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 189
Geo-Bencana 919
Transaksi Atas Talian 146
Kempen Kejiranan Hijau 227
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 1012
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 1010
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 1366
93
Perundangan 267
Sumber Rujukan PTB 125
Perkhidmatan 425
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 386
Seksyen Kewangan 830
Seksyen Teknologi Maklumat 869
Unit Penyelarasan Projek 776
Central Forest Spine (CFS) 966
15 Langkah Bandar Selamat 932
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 904
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 2158
Mengenai JPBD 606
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 563
Pembangunan Tanah Bersepakat 346
Risalah Perancangan 348
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 1399
1
Data Terbuka 147
Piagam Pelanggan 2628
Enhancing Urban Growth 162
Projek Rancangan Desa RMK - 9 1205
Program Bandar Selamat 458
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 406
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 563
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 473
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 62
Content 1220
Senarai Penerbitan KPKT 21
Time Saver JPBD 51
Kempen Senyum KPKT 60
1
1
67
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 352
Minggu Kesedaran Inovasi 66
145
1
EKhidmat 7141
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 12
Soalan Lazim 3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
8
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Content 2
4
1
1
1
Content 2
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Content 96
1
1
1
1
1
3
1
2
Hyperangkai 1599
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
1
1
1
1
Dasar Perancangan 3566
1
Penerima APC 2017 530
1
Penerima Pingat Tahun 2017 393
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
Content 1
1
1
1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 469377
Eprocurement 28597
Innovation 4132
Media Gallery 170306
Muat Turun 45245
Nbos 4722
Polls 2394
Publication 103558
Soalan Lazim 19950
Soalan Lazim 852
Soalan Lazim 752
Soalan Lazim 73
Soalan Lazim 1461
Soalan Lazim 5422
Soalan Lazim 705
Soalan Lazim 1014
Soalan Lazim 2027
Soalan Lazim 3140
Soalan Lazim 127
Soalan Lazim 17
Soalan Lazim 114
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1461
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 18370
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 21-07-2018