Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 17680
Sejarah Penubuhan 5551
NKRA Bandar Selamat 3297
Fungsi Jabatan 6524
Format Penyediaan Kertas Kerja 3225
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 4041
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 24660
MPFN Ke-13 98
Rancangan Tempatan 6670
Hubungi Kami 18643
Rancangan Fizikal Negara 9682
Central Forest Spine (CFS) 3079
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 6575
Penilaian Impak Sosial 1613
Akta 172 9281
Hubungi Kami - Pejabat Projek 3259
Pejabat Projek Zon Timur 2608
Dasar Perbandaran Negara 7788
Compact City Vs Urban Sprawl 104
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 5385
Carta Organisasi 10487
Bahagian Rancangan Pembangunan 4298
Taking Transport To New Heights 275
Safe City Programme (SCP) 584
Pengurusan Tertinggi 5387
Black Spot Whitening Initiative 1112
Perkhidmatan Awam 72
Pencapaian Piagam Pelanggan 1699
84
Laman Utama 2137
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 13
Pejabat Projek Zon Selatan 2030
37
Rancangan Wilayah 4035
Mobile QR JPBD Kod 424
Rancangan Kawasan Khas 3040
Klasifikas Kod Gunatanah 1193
Metadata 656
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 4204
KeBook JPBD 68
Penerbitan 62
Mekanisme Kawal Selia 1998
Rancangan Struktur Negeri 3740
Logo Korporat 2684
Pelan Strategik Jabatan 3398
15 Langkah Pencegahan 120
Kemudahan Penterjemahan Web 1754
DPF Desa Negara 2030 5178
Peta Laman 8546
Bahagian Korporat 2551
424
MURNINets 2902
Unit Khas World Urban Forum 3120
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 3178
Unit Integriti 1886
Pembangunan Tanah Bersepakat 3044
Info Cookies 1537
Dasar Privasi 1367
Notis Hakcipta 1472
Dasar Keselamatan 1451
2572
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 2571
Akta 538 3304
Kebebasan Maklumat Perundangan 417
Ensiklopedia 2206
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 272
NKRA Bandar Selamat 5753
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 2828
8074
Kaedah-Kaedah 2878
Bahagian Perancangan Wilayah 3276
230
Lagu Korporat 1987
Bahagian Khidmat Pengurusan 2752
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 2131
Pejabat Projek Zon Tengah 1550
373
Dasar DPN 1086
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 225
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 2307
Kemudahan Penterjemahan Web-English 337
Kedudukan Majlis 601
Keahlian Majlis 878
Projek Rancangan Desa RMK - 8 956
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 291
Bahagian / Seksyen / Unit 138
Pejabat Projek Zon Utara 1925
Seksyen Pentadbiran 571
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 291
Seksyen Sumber Manusia 713
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 617
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 1161
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 326
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 484
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 300
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 870
Pekeliling MPFN 321
84
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 277
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 704
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 419
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 110
Kronologi 657
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 558
Terma Penggunaan Data Terbuka 139
Latar Belakang 321
Kajian Penyelidikan 227
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 1171
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 158
Geo-Bencana 632
Transaksi Atas Talian 129
Kempen Kejiranan Hijau 125
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 614
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 691
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 978
83
Perundangan 227
Sumber Rujukan PTB 117
Perkhidmatan 361
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 193
Seksyen Kewangan 590
Seksyen Teknologi Maklumat 601
Unit Penyelarasan Projek 544
Central Forest Spine (CFS) 656
15 Langkah Bandar Selamat 652
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 640
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 1653
Mengenai JPBD 525
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 417
Pembangunan Tanah Bersepakat 294
Risalah Perancangan 233
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 1098
1
Data Terbuka 120
Piagam Pelanggan 2217
Enhancing Urban Growth 134
Projek Rancangan Desa RMK - 9 948
Program Bandar Selamat 282
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 227
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 336
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 259
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 52
Content 1083
Senarai Penerbitan KPKT 19
Time Saver JPBD 50
Kempen Senyum KPKT 52
1
1
60
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 176
Minggu Kesedaran Inovasi 54
145
1
EKhidmat 5006
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 12
Soalan Lazim 3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
8
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Content 2
4
1
1
1
Content 2
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Content 96
1
1
1
1
1
3
1
1
Hyperangkai 1029
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
1
1
1
1
Dasar Perancangan 2000
1
Penerima APC 2017 370
1
Penerima Pingat Tahun 2017 270
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
Content 1
1
1
1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 398780
Eprocurement 24294
Innovation 3540
Media Gallery 147101
Muat Turun 35379
Nbos 3541
Polls 1984
Publication 86022
Soalan Lazim 15578
Soalan Lazim 560
Soalan Lazim 608
Soalan Lazim 61
Soalan Lazim 1073
Soalan Lazim 3837
Soalan Lazim 533
Soalan Lazim 702
Soalan Lazim 1453
Soalan Lazim 2273
Soalan Lazim 116
Soalan Lazim 13
Soalan Lazim 101
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1073
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 15641
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 26-04-2018