Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 548099
Sejarah Penubuhan 547670
NKRA Bandar Selamat 547647
Fungsi Jabatan 547697
Format Penyediaan Kertas Kerja 547642
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 547664
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 547866
MPFN Ke-13 547617
Rancangan Tempatan 547717
Hubungi Kami 547781
Rancangan Fizikal Negara 547686
Central Forest Spine (CFS) 547676
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 547687
Penilaian Impak Sosial 547664
Akta 172 547772
Hubungi Kami - Pejabat Projek 547646
Pejabat Projek Zon Timur 547634
Dasar Perbandaran Negara 547685
Compact City Vs Urban Sprawl 547617
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 547653
Carta Organisasi 547709
Bahagian Rancangan Pembangunan 547646
Taking Transport To New Heights 547619
Safe City Programme (SCP) 547627
Pengurusan Tertinggi 547667
Black Spot Whitening Initiative 547629
Perkhidmatan Awam 547618
Pencapaian Piagam Pelanggan 547623
547618
Laman Utama 547658
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 547618
Pejabat Projek Zon Selatan 547639
547617
Rancangan Wilayah 547653
Mobile QR JPBD Kod 547622
Rancangan Kawasan Khas 547634
Klasifikas Kod Gunatanah 547636
Metadata 547626
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 547641
KeBook JPBD 547617
Penerbitan 547618
Mekanisme Kawal Selia 547628
Rancangan Struktur Negeri 547654
Logo Korporat 547636
Pelan Strategik Jabatan 547643
15 Langkah Pencegahan 547617
Kemudahan Penterjemahan Web 547629
DPF Desa Negara 2030 547691
Peta Laman 547701
Bahagian Korporat 547632
547617
MURNINets 547639
Unit Khas World Urban Forum 547634
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 547644
Unit Integriti 547627
Pembangunan Tanah Bersepakat 547649
Info Cookies 547630
Dasar Privasi 547624
Notis Hakcipta 547623
Dasar Keselamatan 547625
547624
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 547631
Akta 538 547644
Kebebasan Maklumat Perundangan 547622
Ensiklopedia 547635
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 547620
NKRA Bandar Selamat 547670
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 547628
547624
Kaedah-Kaedah 547634
Bahagian Perancangan Wilayah 547648
547617
Lagu Korporat 547630
Bahagian Khidmat Pengurusan 547643
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 547624
Pejabat Projek Zon Tengah 547634
547618
Dasar DPN 547625
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 547620
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 547647
Kemudahan Penterjemahan Web-English 547622
Kedudukan Majlis 547623
Keahlian Majlis 547639
Projek Rancangan Desa RMK - 8 547625
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 547622
Bahagian / Seksyen / Unit 547617
Pejabat Projek Zon Utara 547644
Seksyen Pentadbiran 547620
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 547620
Seksyen Sumber Manusia 547630
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 547632
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 547628
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 547625
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 547622
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 547625
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 547630
Pekeliling MPFN 547625
547617
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 547626
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 547625
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 547620
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 547618
Kronologi 547618
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 547622
Terma Penggunaan Data Terbuka 547625
Latar Belakang 547621
Kajian Penyelidikan 547618
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 547628
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 547618
Geo-Bencana 547657
Transaksi Atas Talian 547618
Kempen Kejiranan Hijau 547617
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 547631
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 547626
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 547633
547617
Perundangan 547622
Sumber Rujukan PTB 547619
Perkhidmatan 547619
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 547617
Seksyen Kewangan 547623
Seksyen Teknologi Maklumat 547622
Unit Penyelarasan Projek 547619
Central Forest Spine (CFS) 547623
15 Langkah Bandar Selamat 547625
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 547624
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 547630
Mengenai JPBD 547621
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 547620
Pembangunan Tanah Bersepakat 547619
Risalah Perancangan 547618
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 547622
547617
Data Terbuka 547624
Piagam Pelanggan 547632
Enhancing Urban Growth 547618
Projek Rancangan Desa RMK - 9 547628
Program Bandar Selamat 547621
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 547617
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 547618
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 547622
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 547617
Content 547697
Senarai Penerbitan KPKT 547617
Time Saver JPBD 547617
Kempen Senyum KPKT 547617
547617
547617
547618
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 547617
Minggu Kesedaran Inovasi 547617
547617
547617
EKhidmat 547727
547617
547617
547617
547617
547617
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 547619
Soalan Lazim 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Direktori 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Hyperangkai 547631
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Dasar Perancangan 547791
547617
Penerima APC 2017 547620
547617
Penerima Pingat Tahun 2017 547620
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
Content 547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
1
1
1
Directory 553251
Eprocurement 549001
Innovation 547768
Media Gallery 551472
Muat Turun 548176
Nbos 547737
Polls 548035
Publication 548954
Soalan Lazim 548294
Soalan Lazim 547642
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547618
Soalan Lazim 547635
Soalan Lazim 547980
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547645
Soalan Lazim 547639
Soalan Lazim 547642
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547618
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547635
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547632
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547624
Soalan Lazim 547617
Staff Announcement 548160
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 26-09-2018