Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 20787
Sejarah Penubuhan 6267
NKRA Bandar Selamat 3644
Fungsi Jabatan 7551
Format Penyediaan Kertas Kerja 3684
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 4589
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 26758
MPFN Ke-13 168
Rancangan Tempatan 7420
Hubungi Kami 19857
Rancangan Fizikal Negara 10555
Central Forest Spine (CFS) 3812
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 7302
Penilaian Impak Sosial 2054
Akta 172 10225
Hubungi Kami - Pejabat Projek 3668
Pejabat Projek Zon Timur 3266
Dasar Perbandaran Negara 8741
Compact City Vs Urban Sprawl 126
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 5987
Carta Organisasi 11498
Bahagian Rancangan Pembangunan 4777
Taking Transport To New Heights 337
Safe City Programme (SCP) 779
Pengurusan Tertinggi 5949
Black Spot Whitening Initiative 1509
Perkhidmatan Awam 77
Pencapaian Piagam Pelanggan 1866
218
Laman Utama 2423
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 13
Pejabat Projek Zon Selatan 2472
38
Rancangan Wilayah 4711
Mobile QR JPBD Kod 616
Rancangan Kawasan Khas 3442
Klasifikas Kod Gunatanah 1540
Metadata 866
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 4802
KeBook JPBD 70
Penerbitan 62
Mekanisme Kawal Selia 2284
Rancangan Struktur Negeri 4074
Logo Korporat 2952
Pelan Strategik Jabatan 3975
15 Langkah Pencegahan 154
Kemudahan Penterjemahan Web 1964
DPF Desa Negara 2030 5838
Peta Laman 9602
Bahagian Korporat 2899
604
MURNINets 3415
Unit Khas World Urban Forum 3530
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 3747
Unit Integriti 2185
Pembangunan Tanah Bersepakat 3462
Info Cookies 1785
Dasar Privasi 1603
Notis Hakcipta 1706
Dasar Keselamatan 1695
2598
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 2865
Akta 538 3641
Kebebasan Maklumat Perundangan 422
Ensiklopedia 2619
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 282
NKRA Bandar Selamat 6506
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 3289
8322
Kaedah-Kaedah 3261
Bahagian Perancangan Wilayah 3785
285
Lagu Korporat 2268
Bahagian Khidmat Pengurusan 3074
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 2404
Pejabat Projek Zon Tengah 2008
550
Dasar DPN 1424
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 394
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 2731
Kemudahan Penterjemahan Web-English 359
Kedudukan Majlis 764
Keahlian Majlis 1227
Projek Rancangan Desa RMK - 8 1280
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 299
Bahagian / Seksyen / Unit 144
Pejabat Projek Zon Utara 2270
Seksyen Pentadbiran 720
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 300
Seksyen Sumber Manusia 904
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 846
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 1460
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 334
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 725
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 334
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 1071
Pekeliling MPFN 336
87
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 292
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 839
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 573
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 112
Kronologi 867
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 756
Terma Penggunaan Data Terbuka 142
Latar Belakang 356
Kajian Penyelidikan 232
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 1444
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 167
Geo-Bencana 869
Transaksi Atas Talian 135
Kempen Kejiranan Hijau 214
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 778
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 914
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 1239
88
Perundangan 243
Sumber Rujukan PTB 120
Perkhidmatan 379
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 367
Seksyen Kewangan 752
Seksyen Teknologi Maklumat 782
Unit Penyelarasan Projek 724
Central Forest Spine (CFS) 897
15 Langkah Bandar Selamat 864
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 831
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 1955
Mengenai JPBD 539
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 512
Pembangunan Tanah Bersepakat 309
Risalah Perancangan 316
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 1357
1
Data Terbuka 127
Piagam Pelanggan 2368
Enhancing Urban Growth 142
Projek Rancangan Desa RMK - 9 1142
Program Bandar Selamat 423
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 390
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 501
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 432
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 56
Content 1145
Senarai Penerbitan KPKT 19
Time Saver JPBD 50
Kempen Senyum KPKT 54
1
1
60
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 324
Minggu Kesedaran Inovasi 60
145
1
EKhidmat 5845
5
1
1
1
1
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 12
Soalan Lazim 3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2174
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
8
16
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Content 2
4
1
1
1
Content 2
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Direktori 1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Content 96
1
1
1
1
1
3
1
1
Hyperangkai 1327
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 2
1
1
1
1
Dasar Perancangan 2651
1
Penerima APC 2017 515
1
Penerima Pingat Tahun 2017 380
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
Content 1
1
1
1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 427088
Eprocurement 26214
Innovation 3858
Media Gallery 159777
Muat Turun 40030
Nbos 4432
Polls 2193
Publication 95038
Soalan Lazim 18419
Soalan Lazim 768
Soalan Lazim 679
Soalan Lazim 67
Soalan Lazim 1333
Soalan Lazim 4772
Soalan Lazim 632
Soalan Lazim 918
Soalan Lazim 1876
Soalan Lazim 2882
Soalan Lazim 119
Soalan Lazim 17
Soalan Lazim 109
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1333
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 16971
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 28-05-2018