Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 578766
Sejarah Penubuhan 549948
NKRA Bandar Selamat 548616
Fungsi Jabatan 550210
Format Penyediaan Kertas Kerja 548587
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 549068
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 556529
MPFN Ke-13 547633
Rancangan Tempatan 550334
Hubungi Kami 553877
Rancangan Fizikal Negara 551226
Central Forest Spine (CFS) 549539
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 549756
Penilaian Impak Sosial 548658
Akta 172 551691
Hubungi Kami - Pejabat Projek 548986
Pejabat Projek Zon Timur 548432
Dasar Perbandaran Negara 551129
Compact City Vs Urban Sprawl 547630
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 549021
Carta Organisasi 550974
Bahagian Rancangan Pembangunan 548927
Taking Transport To New Heights 547694
Safe City Programme (SCP) 547874
Pengurusan Tertinggi 549314
Black Spot Whitening Initiative 548279
Perkhidmatan Awam 547663
Pencapaian Piagam Pelanggan 547781
547682
Laman Utama 551489
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 547630
Pejabat Projek Zon Selatan 548364
547620
Rancangan Wilayah 549078
Mobile QR JPBD Kod 547818
Rancangan Kawasan Khas 548556
Klasifikas Kod Gunatanah 548307
Metadata 547888
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 548926
KeBook JPBD 547631
Penerbitan 547630
Mekanisme Kawal Selia 548142
Rancangan Struktur Negeri 549516
Logo Korporat 548605
Pelan Strategik Jabatan 548547
15 Langkah Pencegahan 547669
Kemudahan Penterjemahan Web 548087
DPF Desa Negara 2030 551407
Peta Laman 550538
Bahagian Korporat 548377
547630
MURNINets 548427
Unit Khas World Urban Forum 548181
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 548636
Unit Integriti 548175
Pembangunan Tanah Bersepakat 548516
Info Cookies 548105
Dasar Privasi 547956
Notis Hakcipta 547972
Dasar Keselamatan 547963
547789
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 548502
Akta 538 548353
Kebebasan Maklumat Perundangan 547728
Ensiklopedia 548228
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 547771
NKRA Bandar Selamat 549212
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 548402
547849
Kaedah-Kaedah 548375
Bahagian Perancangan Wilayah 548744
547631
Lagu Korporat 548311
Bahagian Khidmat Pengurusan 548564
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 548184
Pejabat Projek Zon Tengah 548213
547650
Dasar DPN 548096
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 547669
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 548380
Kemudahan Penterjemahan Web-English 547808
Kedudukan Majlis 547900
Keahlian Majlis 548051
Projek Rancangan Desa RMK - 8 547975
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 547767
Bahagian / Seksyen / Unit 547710
Pejabat Projek Zon Utara 548236
Seksyen Pentadbiran 547876
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 547767
Seksyen Sumber Manusia 547869
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 547968
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 548033
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 547797
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 547788
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 547801
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 547935
Pekeliling MPFN 547796
547624
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 547788
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 547886
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 547714
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 547640
Kronologi 549279
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 547829
Terma Penggunaan Data Terbuka 547698
Latar Belakang 547786
Kajian Penyelidikan 547756
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 548068
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 547698
Geo-Bencana 548137
Transaksi Atas Talian 547702
Kempen Kejiranan Hijau 547641
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 547938
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 547922
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 548073
547624
Perundangan 547752
Sumber Rujukan PTB 547688
Perkhidmatan 547769
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 547647
Seksyen Kewangan 547878
Seksyen Teknologi Maklumat 547896
Unit Penyelarasan Projek 547820
Central Forest Spine (CFS) 547898
15 Langkah Bandar Selamat 547912
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 547871
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 548186
Mengenai JPBD 547808
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 548349
Pembangunan Tanah Bersepakat 547762
Risalah Perancangan 547765
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 547989
547617
Data Terbuka 547762
Piagam Pelanggan 548368
Enhancing Urban Growth 547663
Projek Rancangan Desa RMK - 9 548056
Program Bandar Selamat 547744
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 547633
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 547705
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 547748
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 547628
Content 578708
Senarai Penerbitan KPKT 547634
Time Saver JPBD 547625
Kempen Senyum KPKT 547626
547617
547617
547646
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 547646
Minggu Kesedaran Inovasi 547626
547617
547617
EKhidmat 552569
547617
547617
547617
547617
547617
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 547629
Soalan Lazim 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547618
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Content 547618
547617
547619
547617
547621
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Direktori 547617
547617
547617
547617
547617
547619
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Hyperangkai 548294
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547619
547617
547617
547617
547617
Dasar Perancangan 552017
547617
Penerima APC 2017 547688
547617
Penerima Pingat Tahun 2017 547676
Maklumbalas Cadangan Kajian Kepuasan Pekerja 2017 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
Content 547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547618
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547618
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547631
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bantuan 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 2
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 705344
Eprocurement 578618
Innovation 571578
Media Gallery 646911
Muat Turun 584699
Nbos 571526
Polls 571264
Publication 599498
Soalan Lazim 576764
Soalan Lazim 548044
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547700
Soalan Lazim 548111
Soalan Lazim 550535
Soalan Lazim 548295
Soalan Lazim 548090
Soalan Lazim 548319
Soalan Lazim 548616
Soalan Lazim 547697
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547662
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548111
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548037
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547624
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548295
Soalan Lazim 576764
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 548319
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 574886
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 25-03-2019