Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail
Muka Jumlah
Archive 575709
Sejarah Penubuhan 549014
NKRA Bandar Selamat 548278
Fungsi Jabatan 549290
Format Penyediaan Kertas Kerja 548241
Visi, Misi, Kualiti Dan Objektif 548522
Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan 553413
MPFN Ke-13 547627
Rancangan Tempatan 549461
Hubungi Kami 551420
Rancangan Fizikal Negara 549576
Central Forest Spine (CFS) 548481
Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) 549007
Penilaian Impak Sosial 548368
Akta 172 549762
Hubungi Kami - Pejabat Projek 548633
Pejabat Projek Zon Timur 548136
Dasar Perbandaran Negara 550008
Compact City Vs Urban Sprawl 547624
Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan 548505
Carta Organisasi 549704
Bahagian Rancangan Pembangunan 548392
Taking Transport To New Heights 547661
Safe City Programme (SCP) 547810
Pengurusan Tertinggi 548646
Black Spot Whitening Initiative 547942
Perkhidmatan Awam 547651
Pencapaian Piagam Pelanggan 547740
547663
Laman Utama 548407
Manual Rancangan Tempatan Edisi 2009 547628
Pejabat Projek Zon Selatan 548089
547620
Rancangan Wilayah 548588
Mobile QR JPBD Kod 547752
Rancangan Kawasan Khas 548214
Klasifikas Kod Gunatanah 548090
Metadata 547807
Bahagian Rancangan Fizikal Negara 548383
KeBook JPBD 547626
Penerbitan 547627
Mekanisme Kawal Selia 547984
Rancangan Struktur Negeri 549047
Logo Korporat 548183
Pelan Strategik Jabatan 548140
15 Langkah Pencegahan 547649
Kemudahan Penterjemahan Web 547942
DPF Desa Negara 2030 549571
Peta Laman 549581
Bahagian Korporat 548040
547626
MURNINets 548140
Unit Khas World Urban Forum 547970
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara 548311
Unit Integriti 548005
Pembangunan Tanah Bersepakat 548209
Info Cookies 548004
Dasar Privasi 547850
Notis Hakcipta 547860
Dasar Keselamatan 547850
547736
Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 548080
Akta 538 548098
Kebebasan Maklumat Perundangan 547688
Ensiklopedia 548020
Kemudahan Penterjemahan Web-Tamil 547719
NKRA Bandar Selamat 548642
Bahagian Perundangan Dan Kawal Selia Perancangan 548137
547782
Kaedah-Kaedah 548086
Bahagian Perancangan Wilayah 548293
547626
Lagu Korporat 548003
Bahagian Khidmat Pengurusan 548139
Helpdesk Seksyen Teknologi Maklumat (STM) 547986
Pejabat Projek Zon Tengah 548004
547639
Dasar DPN 547940
Projek Baru ETP Selaras Dengan RFN Ke-2 547652
Hubungi Kami - Wisma Tun Sambanthan 548080
Kemudahan Penterjemahan Web-English 547748
Kedudukan Majlis 547793
Keahlian Majlis 547900
Projek Rancangan Desa RMK - 8 547855
Kemudahan Penterjemahan Web-Indonesia 547722
Bahagian / Seksyen / Unit 547678
Pejabat Projek Zon Utara 548028
Seksyen Pentadbiran 547800
Kemudahan Penterjemahan Web-Swedish 547722
Seksyen Sumber Manusia 547784
Rancangan Fizikal Negara Ke-2 547861
Pekeliling Majlis Perancang Fizikal Negara 547917
Kemudahan Penterjemahan Web-Japanese 547729
Projek PTB Kg. Skudai Kiri 547739
Kemudahan Penterjemahan Web-Cina 547730
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 547825
Pekeliling MPFN 547750
547621
Kemudahan Penterjemahan Web-Arabic 547720
Kajian Rangka Kerja Penyelarasan 547817
Rancangan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat 547687
PERTANDINGAN ANALISIS SENARIO HABITAT SEMPENA SAMBUTAN HARI HABITAT SEDUNIA 2014 (KPKT) 547632
Kronologi 547790
Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia 547766
Terma Penggunaan Data Terbuka 547680
Latar Belakang 547734
Kajian Penyelidikan 547716
Templat Kod Warna Gunatanah JPBD Untuk Quantum GIS 547832
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) 547670
Geo-Bencana 548073
Transaksi Atas Talian 547678
Kempen Kejiranan Hijau 547632
Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Data Geospatial 547809
Manual Sistem Maklumat Geografi (GIS) Kajian Rancangan Pemajuan 547818
Perkara-Perkara Yang Perlu Dirujuk Kepada Majlis 547910
547622
Perundangan 547719
Sumber Rujukan PTB 547665
Perkhidmatan 547730
Memulihara Sumber Semula Jadi, Kepelbagaian Bio Dan Alam Sekitar 547635
Seksyen Kewangan 547807
Seksyen Teknologi Maklumat 547817
Unit Penyelarasan Projek 547749
Central Forest Spine (CFS) 547787
15 Langkah Bandar Selamat 547809
Pelaksanaan Program Bandar Selamat GTP1.0 (2010-2012) 547790
Hubungi Kami - Wisma UOA Damansara 547967
Mengenai JPBD 547764
Manual Penyediaan Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) 547728
Pembangunan Tanah Bersepakat 547713
Risalah Perancangan 547719
Jawatankuasa Pemandu Program Bandar Selamat 547927
547617
Data Terbuka 547718
Piagam Pelanggan 548026
Enhancing Urban Growth 547647
Projek Rancangan Desa RMK - 9 547841
Program Bandar Selamat 547699
Penghargaan Inisiatif Kejiranan Hijau Sempena Sambutan Hari Perancang Bandar Sedunia 2011 547624
Rancangan Tempatan Daerah Lipis 547668
Dasar-dasar RFN Ke-2 Yang Menekankan Kepada Pengurusan Fizikal Dan Usaha Mengelakkan Banjir 547703
Garis Panduan Rekebantuk Sejagat 547623
Content 578595
Senarai Penerbitan KPKT 547628
Time Saver JPBD 547622
Kempen Senyum KPKT 547621
547617
547617
547639
Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau 547632
Minggu Kesedaran Inovasi 547623
547617
547617
EKhidmat 550968
547617
547617
547617
547617
547617
Rancangan Fizikal Zon Persisiran Pantai Negara (Jilid 1 Dan Jilid 2) 547628
Soalan Lazim 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547618
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547618
547617
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Direktori 547617
547617
547617
547617
547617
547619
547619
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Hyperangkai 548088
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
Dasar Perancangan 550409
547617
Penerima APC 2017 547656
547617
Penerima Pingat Tahun 2017 547656
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
Content 547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
Content 547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
547617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Content 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Directory 648221
Eprocurement 575473
Innovation 571308
Media Gallery 620104
Muat Turun 578962
Nbos 571299
Polls 571134
Publication 587801
Soalan Lazim 574473
Soalan Lazim 547931
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547668
Soalan Lazim 547949
Soalan Lazim 549554
Soalan Lazim 548200
Soalan Lazim 547932
Soalan Lazim 548112
Soalan Lazim 548259
Soalan Lazim 547673
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547653
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547949
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547882
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 547624
Soalan Lazim 547617
Soalan Lazim 548200
Soalan Lazim 574473
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 548112
Soalan Lazim 1
Soalan Lazim 1
Staff Announcement 573355
Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 19-01-2019