Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Menunjukkan keputusan 1 - 10 daripada 244 padanan (0.21 saat)
1. [100.00%] Perihalan: Bengkel ini bertujuan untuk memberi penerangan tentang Kajian SemulaPenambahbai..
Perihalan: Bengkel ini bertujuan untuk memberi penerangan tentang Kajian SemulaPenambahbaikan dan Pengukuhan MURNInet yang sedang disediakan oleh Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan PerancanganBandar dan Desa Semenanjung Malaysia
http://www.townplan.gov.my/archive.php?cat=news&type=jpbd - 1,604.3kb

2. [78.00%] berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan..
berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan mendapatkan bersetujuan serta kelulusan ahli mesyuarat. Tarikh/Masa Mula: 10 May 2016 (9:00 am) Tarikh/Masa
http://www.townplan.gov.my/archive.php?cat=news - 1,168.5kb

3. [78.00%] berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan..
berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan mendapatkan bersetujuan serta kelulusan ahli mesyuarat. Tarikh/Masa Mula: 10 May 2016 (9:00 am) Tarikh/Masa
http://www.townplan.gov.my/archive.php - 1,168.4kb

4. [78.00%] berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan..
berkaitan. Mesyuarat bertujuan untuk membentangkan Laporan Awal seterusnya membincangkan dan mendapatkan bersetujuan serta kelulusan ahli mesyuarat. Tarikh/Masa Mula: 10 May 2016 (9:00 am) Tarikh/Masa
http://www.townplan.gov.my/archive.php?cat=news&type=public - 1,168.5kb

5. [70.00%] Perihalan: Program sebaran bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan pengetahuan berkaita..
Perihalan: Program sebaran bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan pengetahuan berkaitan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan. Tarikh/Masa Mula: 10 Sep 2014 (8:15 am)
http://www.townplan.gov.my/archive.php?cat=news&type=agency - 1,094.4kb

6. [10.00%] Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah ..
Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah kolaborasi perancangan bagi penyediaan kemudahan awam terutama kemudahan kesihatan. Sejajar dengan keperluan KKM mempergiatkan usaha membangunkan
http://www.townplan.gov.my/media_gallery.php?cat=album&year_month=2013_02 - 1,170.8kb

7. [10.00%] Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah ..
Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah kolaborasi perancangan bagi penyediaan kemudahan awam terutama kemudahan kesihatan. Sejajar dengan keperluan KKM mempergiatkan usaha membangunkan
http://www.townplan.gov.my/media_gallery.php?cat=album&year_month=2010_03 - 1,170.8kb

8. [10.00%] Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah ..
Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah kolaborasi perancangan bagi penyediaan kemudahan awam terutama kemudahan kesihatan. Sejajar dengan keperluan KKM mempergiatkan usaha membangunkan
http://www.townplan.gov.my/media_gallery.php?cat=album&year_month=2010_04 - 1,170.8kb

9. [10.00%] Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah ..
Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah kolaborasi perancangan bagi penyediaan kemudahan awam terutama kemudahan kesihatan. Sejajar dengan keperluan KKM mempergiatkan usaha membangunkan
http://www.townplan.gov.my/media_gallery.php?cat=album&year_month=2011_08 - 1,170.8kb

10. [10.00%] Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah ..
Mesyuarat diadakan bertujuan untuk memberi input awal berkaitan maklumat geospatial ke arah kolaborasi perancangan bagi penyediaan kemudahan awam terutama kemudahan kesihatan. Sejajar dengan keperluan KKM mempergiatkan usaha membangunkan
http://www.townplan.gov.my/media_gallery.php?cat=album&year_month=2008_07 - 1,170.8kb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selepas