Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Wilayah bermaksud sesuatu kawasan yang menjangkau dua atau lebih kawasan pentadbiran. Menurut Akta Perancangan Bandar dan Desa, Akta 172, wilayah terdiri dari dua negeri atau lebih.

Rancangan Wilayah (RW) merupakan dokumen perancangan yang mengandungi strategi pembangunan spatial untuk mencapai pertumbuhan dan pengagihan seimbang serta untuk mencapai rangka kerja infrastruktur yang bersepadu dan cekap. RW juga dilihat sebagai satu pengurusan pertumbuhan kawasan-kawasan bandaraya atau conurbation (city region).

Tugas dan fungsi utama Jawatankuasa Perancang Wilayah adalah untuk menyediakan Rancangan Wilayah secara komprehensif bagi memandu dan menyelaras pemajuan sesuatu wilayah seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 6A(5)(b) Akta 172.

 4 Kompleks Hutan yang membentuk Green Heart di Semenanjung Malaysia adalah

i. Banjaran Titiwangsa - Banjaran Bintang - Banjaran Nakawan

ii. Taman Negara - Banjaran Timur

iii. Tanah Lembap Tenggara Pahang, Tasik Chini dan Tasik Bera

iv. Taman Negara Endau Rompin - Rizab Hidupan Liar Kluang

 

Jika soalan yang anda dicari tidak tersenarai di atas, sila menghubungi kami di :-
Pegawai Perhubungan Awam,
Bahagian Korporat,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia,
Jalan Cenderasari, 50646, Kuala Lumpur
Tel : 03-2265 0600
Faks : 03-2265 0601
Emel : webmaster at townplan dot gov dot my

Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 25-04-2012
Jumlah pengunjung kandungan: 15,686